Op het erf vinden veel activiteiten plaats. Wanneer het erf niet schoon is, kan dit erfafspoeling van verontreinigd water naar het oppervlaktewater veroorzaken. Op de bijeenkomst van dinsdag 14 november werden VKO-deelnemers uit studiegroep 9 geïnspireerd over de mogelijkheden om erfafspoeling tegen te gaan. Op het bedrijf van deelnemer Laarhuis in Markelo gaf Rudy Tackenkamp, medewerker handhaving bij Waterschap Rijn & IJssel, diverse praktische voorbeelden. ‘Het toepassen van eenvoudige maatregelen heeft al een groot effect op erfafspoeling.’

‘Erfafspoeling is in de essentie: hemelwater dat op het verharde erf in contact komt met voer(resten) of mest(resten) en perssappen die rechtstreeks afstromen naar het oppervlaktewater’, legt Tackenkamp uit. ‘Zo zijn perssappen, die vrijkomen uit opgeslagen kuilvoer, zuur en zeer geconcentreerd. Ze verontreinigen het oppervlaktewater en trekken zuurstof weg uit het water.’

Maatregelen

Tackenkamp noemde meerdere maatregelen die een bedrijf kan nemen om erfafspoeling tegen te gaan. ‘De eenvoudigste is het bezemschoon houden van het (verharde) erf. Dit kost weinig tijd en investering, maar heeft wel een groot effect. Verder kan je denken aan het aanleggen van een koepad zonder afstroom naar de sloot.’

Absorberende onderlaag

Een andere maatregel is het aanbrengen van een absorberende onderlaag voor je kuilvoer, zoals stro onder mais. ‘Je hebt hier relatief weinig stro voor nodig. Deze onderlaag zorgt ervoor dat het perssap in de kuil blijft en de het verlies aan voederwaarde wordt beperkt.’ Handige websites met meer maatregelen voor het verminderen van erfafspoeling zijn toolboxwater en agriwijzer.

Wet- en regelgeving

‘Wanneer doe je het goed?’, was een van de vragen van de deelnemers. Ze wilden weten op welke manier het Waterschap handhaaft op het thema erfafspoeling. ‘In 2013 zijn afspraken gemaakt in het Activiteitenbesluit’, aldus Tackenkamp, en hij vervolgt:  ‘In artikel 2.1. staat opgenomen dat agrarische ondernemers zoveel mogelijk verontreiniging van het grondwater/oppervlaktewater en bodemverontreiniging moeten beperken. Wij van het waterschap komen onaangekondigd langs bij ondernemers om te kijken hoe het erf eruit ziet en geven waar nodig advies. We zijn er niet om op iedere slak zout te leggen. We willen graag bewustwording creëren bij de ondernemers en hen verder helpen naar een schoner erf.’

Rondleiding over het bedrijf

Na afloop van de presentatie gaf deelnemer Laarhuis de studiegroep een rondleiding over zijn bedrijf. Tackenkamp: ‘Het erf van melkveebedrijf Laarhuis ziet er zeer verzorgd uit. Er ligt weinig tot geen afval afkomstig van de kuilvoer. Je ziet ook dat Laarhuis geregeld zijn erf schoonmaakt met zijn rolbezem.’