Kennis en ervaringen delen over kringlooplandbouw, dat is waar Vruchtbare Kringloop Overijssel om draait. En dat mag na de zomer eindelijk weer in studiebijeenkomstverband! Het werk op het bedrijf ging het afgelopen half jaar gewoon door, maar vanwege corona en de daaropvolgende maatregelen was het niet mogelijk bij elkaar te komen. Daar brengen we dit najaar verandering in! Samen met jullie willen we weer volop werken aan een gezonde bodem, betere waterkwaliteit en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Direct aanmelden? Klik hier

Analyse KringloopWijzer

De eerste studiegroepbijeenkomst, waarvoor je inmiddels een uitnodiging hebt ontvangen, staat in het teken van de KringloopWijzer. Deze zijn door jullie ingevuld en vervolgens door Gerjan Hilhorst van de WUR geanalyseerd. We bespreken opmerkelijke verschillen, vergelijken de bedrijfsvoering met voorgaande jaren en krijgen inzicht in effectieve maatregelen. Tevens bespreken we tijdens eerste live bijeenkomst het vervolg van het VKO-programma.

Waar wil jij aan werken?

Binnen VKO3 geven we jou de touwtjes in handen: wil je je verdiepen in een specifiek onderwerp zoals natuurinclusieve landbouw, ammoniakreductie of bodemoptimalisatie? Wat is belangrijk voor jouw bedrijf op dit moment? Dat is aan jou! Dit najaar kunnen we je meer inzicht geven in het programma van VKO3 waarna jij zelf kiest over welke thema je meer wilt weten.

Demo’s en themabijeenkomsten

Leren doen we het beste in de praktijk, daarom blijven de demonstraties een belangrijk onderdeel van Vruchtbare Kringloop Overijssel. We hebben het afgelopen half jaar niet stil gezeten en een aantal interessante demo’s opgestart. Natuurlijk houden we je op de hoogte van de ervaringen die wij daarop doen en krijg je de mogelijkheid om op excursie naar een of meerdere van onze demovelden te gaan.

Heb je een vraag of opmerking? Stuur een mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl of neem telefonisch contact op met projectleider Michaela van Leeuwen of projectmedewerker Dieuwke de Vries via 088-8886677.