Natuurinclusief boeren? Denk niet moeilijker dan het is! Dat is de conclusie na de goed bezochte en leerzame excursie van Natuurlijk Kapitaal medio december. Ruim dertig belangstellenden gingen langs bij VKO-deelnemer Geert Stevens en Jan Hein Nikkels in Holten om hun licht op te steken over natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit.

Wat is natuurinclusieve landbouw precies en welke stappen moet je als boer zetten om het te realiseren? Aanwezigen zagen het in de praktijk bij veehouders Geert Stevens en Jan Hein Nikkels die er al mee bezig zijn: ‘Gewoon een kwestie van beginnen en uitproberen’, aldus het tweetal.

Bloemrijke akkerrand

Geert Stevens heeft dit jaar een strook langs zijn maisperceel vrijgemaakt en ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Medio december groeien er nog kleine, gele bloemetjes. De akkerrand trok afgelopen zomer ook veel insecten, vertelt Stevens. “Maar ik zoek nog naar mogelijkheden om de akkerrand te verwaarden.”

Meerdere suggesties worden gedeeld, zoals contact opnemen met waterschap Rijn en IJssel voor een vergoeding via de Groenblauwe diensten. “Vooral gunstig wanneer je samen optrekt met andere grondeigenaren en één lange akkerrand creëert”, aldus een ervaringsdeskundige. Ook via PlanetProof is een en ander mogelijk. Wat dat grasland betreft: Stevens zaaide een mix van witte en rode klaver, weegbree en luzerne op zijn perceel. “Dat groeide afgelopen jaar goed en de koeien hebben het kruidengras efficiënt omgezet naar melk.”

Via zijn deelname aan Koeien & Kansen en Vruchtbare Kringloop Overijssel doet Stevens veel kennis op over het reduceren van broeikasgassen en efficiënte mineralenbenutting.

Verhaal is manier van verwaarden

“Wij zoeken altijd naar manieren om ons verhaal te kunnen delen, met de maatschappij, maar ook met andere boeren. Ons verhaal is een middel om ons bedrijf te verwaarden”, zegt Jan Hein Nikkels.

Als biologische melk- en pluimveehouder werkt hij op meerdere manieren aan biodiversiteit: kringlopen zoveel mogelijk sluiten door zelf voer (gras, mais en graan) te verbouwen, opwaarderen van de grond door koolstof te binden en maaien uitstellen vanwege weidevogels. Afgelopen jaren experimenteerde Nikkels met mengteelten van veldbonen en haver, mais en stokbonen om zo de benodigde eiwitbronnen voor de koeien en kippen zelf te verbouwen. Ook heeft hij een perceel ingericht voor weidevogels en wordt op het erf biodiversiteit aangetrokken door de beplanting en de diverse zwaluwkasten bijvoorbeeld.

Nikkels is daarnaast deelnemer aan Salland Boert en Eet Bewust en verwelkomt geregeld gasten op zijn bedrijf.

Eerste kennismaking natuurinclusieve landbouw

“Natuurinclusieve landbouw kan geleidelijk, je hoeft niet direct je hele bedrijfsvoering om te gooien. Begin bijvoorbeeld met erfbeplanting, een rand van je perceel vrijmaken voor bloemen of inrichten voor weidevogels”, concludeert projectleider Ankie de Jong na de succesvolle dag. “Er waren boeren die voor het eerst kennismaakten met de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. Mooi dat zij met nieuwe ideeën naar huis zijn gegaan.”  

Meer informatie

In maart 2020 geeft Ankie de Jong vervolg aan het project Natuurlijk Kapitaal met nogmaals een excursie naar inspirerende agrariërs of een bijeenkomst over het onderwerp. Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie over Natuurlijk Kapitaal? Of heeft u vragen over (starten met) natuurinclusieve landbouw? Mail dan naar adjong@projectenltonoord.nl.