Circa 45 belangstellenden kwamen 15 september naar de expertbijeenkomst op het demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in Vasse. Op het demoveld worden verschillende manieren van teelt en bemesting van voedergewassen toegepast.

Ervaringen uitwisselen

De geïnteresseerde aanwezigen kregen waardevolle informatie over hoe je kunt werken aan zowel het verhogen van de organische stof als het verbeteren van de bodemkwaliteit. Hiervoor werden de bezoekers rondgeleid langs de percelen en wisselden zij hun ervaringen uit met de experts. Bodemdeskundige Coen ter Berg ging in op het effect van bewerking, teelt en bemesting op de bodemkwaliteit. Aan de hand van vier profielkuilen die ter plekke worden gegraven tussen de maïs, in de luzerne en in de rode klaver, deed hij zijn verhaal. Ter Berg voorziet dat in de toekomst water een steeds belangrijker thema wordt, omdat door klimaatverandering er steeds meer regen valt. De kwaliteit van bodem en ontwatering zal ook om deze reden moeten verbeteren.

Paul Hannink, ruwvoerspecialist van ForFarmers, ging in op de teelt en bemesting van gras, klaver en luzerne. Jasper ten Berge van Bij de Oorsprong in Dalfsen vertelde over het gebruik van Bokashi als bodemverbeteraar. Bokashi is Japans voor goed gefermenteerd organisch afval. De teelt en bemesting van maïs en groenbemester/vanggewas stond centraal in het verhaal van Zwier van der Vegte van proefboerderij De Marke. Hij verwacht dat we in de toekomst minder mais mogen telen.

Nieuwe demovelden

Omdat demovelden over bodem- en gewaskwaliteit waardevolle kennis en veel gespreksstof over ervaringen opleveren, zal VKO ook op andere plaatsen in Overijssel van deze velden aanleggen. Samen met deelnemers, loonwerkers en andere deskundigen. Voor mogelijkheden en ideeën kun je contact opnemen met de projectorganisatie, tel. 06 111 8 48 48.

Meer lezen?

 Foto door Rina Scharpert