Vanwege het corona-virus konden we jullie helaas niet uitnodigen een kijkje te nemen bij de 15 deelnemers waar het vanggewas tijdens een demo werd ondergewerkt. Op twee locaties zijn begin 2020 door LTO Noord informatieve films gemaakt, onder meer bij VKO melkveehouder Job Schothorst uit De Lutte. Al heel vroeg dit jaar was VKO loonwerker Theo Heebing het vanggewas onder aan het werken bij Job Schothorst. Eind maart werkte loonwerker Wilfried Kuipers werkt gele mosterd en rogge onder bij VKO akkerbouwer Erwin Evers in Hezingen. Beide deelnemers wonnen deze prijs door het invullen van de enquête die begin maart in de praktijkflits stond. Die resultaten kunt u hier lezen.

Bekijk de onderstaande video’s en de bijbehorende artikelen. Wilt u graag uw ervaringen delen? Mail naar Overijssel@vruchtbarekringloop.nl. 

Tijdens de demo op het perceel van VKO-deelnemers Bert en Job Schothorst van maatschap Schothorst uit De Lutte laten de loonwerkers Theo Heebing en Paul Volker diverse proefstroken maken. De groenbemester soilcover (een mix van Italiaans en Engels raaigras) wordt ondergewerkt met een schijveneg, schijvencultivator – beide met aandrukrollen – een frees met klepelmaaier aan de voorzijde en een rotorkopeg. Conclusie bij deze velddemo was dat de voorkeur uitging naar de schijveneg. Dat is de beste combinatie met de zware grondsoort (klei met leem) op dit perceel.
 
Soilcover versus rogge
Vader Bert en zoon Job hebben al langer ervaring met groenbemesters. Zo hadden ze in het verleden rogge als groenbemester. Zoon Job zag tijdens de velddemonstratie dat de beworteling van soilcover minder houterig is dan rogge, wat machinaal onderwerken makkelijker maakt. Beide melkveehouders zien een uitdaging het goed houden van de bodemvruchtbaarheid op hun percelen. Lees verder op de website van LTO Noord.

Ook in Hezingen werd dus een demo uitgevoerd met het mechanisch onderwerken van vanggewas. Loonwerker Wilfried Kuipers van loon- en grondverzetbedrijf Nijmeijer-Kuipers uit Nutter heeft voor deze demonstratie een nieuwe combinatie ingezet. Namelijk een klepelmaaier met ‘dansondersteuning’ (om wegzakken in natte grond te voorkomen) aan de fronthef en een schijveneg met aandrukrol aan de achterzijde. Zo kan hij de hardstengelige gele mosterd eerst fijn maken, zodat de schijveneg het nog beter kan onderwerken. Zo verteert de groenbemester beter.

Beter water vasthouden
Voor Erwin Evers is de teelt van tarwe hoofdzaak, als voer voor zijn pluimveehouderijtak. Daarnaast verbouwt hij gras, die hij verkoopt aan melkveehouders en paardenhouders in de buurt. Hij werkt al twintig jaar met groenbemesters, met name gele mosterd, en heeft er goede ervaringen mee. ‘Ik zie het aan de grond dat het goed is voor de bodem’, zegt Evers. ‘Tijdens de laatste droge jaren zie je dat de bodem beter het water vasthoudt doordat er meer organische stof in de grond zit.’
Kweek
Evers werkt zelf de groenbemester altijd mechanisch onder. ‘Ten eerste gaat dat prima. Je kunt de groenbemester mechanisch prima kapot krijgen om er geen last van te hebben in de volgende werkgang. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we glyfosaat kunnen behouden om kweek uit grasland of tarwe weg te krijgen. Daar is eigenlijk geen andere goede methode voor. Ik ben bang dat we het middel anders kwijtraken.’ Lees verder op de website van LTO Noord.

Om kennis op te doen en te delen met boeren houden de projectteams van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers samen met LTO Noord diverse velddemo’s. Jullie hebben in februari mee kunnen doen aan een enquête over de wijze van onderwerken. Uit de inzendingen zijn enkele winnaars gekozen die mede dankzij door financiering van LTO Noord Fondsen gratis hun vanggewas konden laten onderwerken door een loonwerker.