Vruchtbare Kringloop-deelnemers Rogier en Heleen Lansink experimenteren met kunstmestvrij boeren. Vorig jaar zochten ze samenwerking met Jasper ten Berge van Bij de Oorsprong. Hij voegde onder andere koolstof en micro-organismen toe aan de koeienmest zodat er een mest met hogere gebonden stikstof ontstaan. Vorige week is deze bewerkte mest voor het eerst het land opgereden. 

Wachten op het eerste maaimoment
De koemest met toevoegingen wordt in Duitsland en Oostenrijk al op grote schaal toegepast. “Veel agrariërs geloven er dus in, maar wij willen zeker weten dat deze bewerkte mest vergelijkbaar is ten opzichte van kunstmest”, vertelt Heleen Lansink. Een deel van het graslandperceel bemesten ze daarom volgend voorjaar met de nieuwe mest, het andere deel met kunstmest en onbehandelde mest. Bij de mest en gewasopbrengsten worden metingen verricht. De eerste resultaten worden na het eerste maaimoment verwacht: “Die uitkomsten willen we delen met andere   agrariërs, via Vruchtbare Kringloop bijvoorbeeld, om ze te inspireren.”

Lees verder op RTV Oost. Hier is ook een filmpje te bekijken over het experiment.