Vruchtbare Kringloop is niet alleen actief in Overijssel, Noord Nederland en de Achterhoek, ook in Zuid Holland zitten ze niet stil. Binnen Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland onderzoeken boeren en tuinders met elkaar hoe kringlooplandbouw de basis kan zijn voor hun bedrijfsvoering.  Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Hoe pakken zij het aan en waar zijn ze op het moment mee bezig? Je leest het in de volgende artikelen!

Maatregelen voor een optimale bodemstructuur – Deel I & II

Door de vele bewerkingen die we uitvoeren om voedsel te produceren, komt de structuur van de bodem letterlijk onder hoge druk te staan. Daarom is het van groot belang om voorzichtig om te gaan met onze bodemstructuur. Want het is makkelijker om een goede bodemstructuur te behouden, dan om de structuur achteraf te herstellen. Je kunt een aantal praktische maatregelen treffen om de bodem minder zwaar te belasten.

Deel I
1. Vaste rijpaden gebruiken
2. Met lichtere en kleinere machines werken
3. De juiste bandenspanning instellen

Klik hier

Deel II
4. Minder intensief bewerken van de grond
5. Grondbewerking timen
6. Grasland in stand houden
7. Structuur verbeteren met groenbemesters

Klik hier

Kruidenproef in volle gang

In de zoektocht naar nieuwe manieren om kruiden door te zaaien in bestaand grasland, is Vruchtbare Kringloop Zuid Holland dit jaar weer met 2 nieuwe machines aan de slag gegaan. Er is veel geleerd van de kruidenproef in 2020 met 4 verschillende machines, waar nu op voortgeborduurd wordt. Het zijn machines die de bodem zoveel mogelijk onberoerd laten. Dit jaar werken ze met de Geohobel en de Robuust. Deze proef wordt uitgevoerd in samenwerking met het loonbedrijf Bodemkracht.

Klik hier

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het project Vruchtbare Kringloop Zuid Holland naar de website.