Voor een optimale benutting in een rantsoen is het van groot belang om snijmaïs op het juiste tijdstip en op de juiste wijze te oogsten. Daar kan de oogstwijzer in het Handboek Snijmaïs u bij helpen. In het hoofdstuk “Oogst” vindt u naast een oogstwijzer ook informatie over de factoren die van invloed zijn op het oogsttijdstip en de oogstmethode.
Klik hier voor meer informatie.

Bron: Verantwoorde Veehouderij – 28 september 2015