Wat doen agrariërs zelf om te werken aan duurzaamheid op hun erf? Op deze vraag gaan stuurgroep voorzitter van Vruchtbare Kringloop Henk Jolink en melkveehouder Alfred Scholten in op donderdagavond 31 mei. Mis het niet!

Alfred laat zien hoe hij op zijn bedrijf bezig is met waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Hij vertelt hoe deelnemers van Vruchtbare Kringloop proactief aan de slag gaan met duurzaamheid op hun bedrijf. Dit staat tegenover het afwachten totdat overheidsverplichtingen bedrijven hierin aan banden leggen. Henk en Alfred leggen uit dat er in Vruchtbare Kringloop-projecten aan de samenhang van meerdere factoren wordt gewerkt: water, bodemvruchtbaarheid, CO2-emissie, stikstofregulering, bemesting, voer, etc.: als ondernemer moet je met al deze factoren rekening houden om die kringloop gezond te houden.

EIP-AGRI Workshop: Connecting innovative projects: Water & Agriculture

Henk Jolink neemt eind mei deel aan een EIP-AGRI Workshop Water in Spanje. Hier praat hij met ondernemers en parlementariërs over de Europese plattelandsontwikkeling en de ontwikkeling van projecten op agrarisch gebied. Vruchtbare Kringloop is hierin een voorbeeld van hoe verschillende erfbetreders (bijv. voerleveranciers, banken, waterschappen, provincies) samenwerken in één project. Dit zorgt voor een unieke kennisdeling, waarmee agrariërs hun bedrijfsvoering verder kunnen ontwikkelen.

Toon Hulshof spreekt in Spanje over Vruchtbare Kringloop

Vruchtbare Kringloop-deelnemer Toon Hulshof vertelt in Almeria (Spanje) tijdens een conferentie voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer over VKA: “Lot of dairy farmers, experts en partners are involved in a project to learn about fertile circularity. The idea is ‘less is more’. With less input of nutrients we get more output. And we can see that our water quality improves.”