De laatste jaren wordt klimaatverandering ernstig merkbaar. Droogte en hitte, maar ook hevige regenval komen vaker voor en hebben (grote) invloed op het bedrijfstechnisch handelen en daarmee de resultaten. Hoe kun je als melkveehouder of akkerbouwer inspelen op deze verandering? Hier ligt de focus dit najaar op in de studiegroepbijeenkomsten, welke weer fysiek plaats mogen vinden.

Tijdens de studiegroepbijeenkomst krijg je tips en handvatten hoe om te gaan met weersextremen. “Van groot belang om toekomstgericht te blijven ondernemen,” geeft studiegroepbegeleider Sjoerd Roelofs, werkzaam binnen DLV-advies aan. “Per perceel bekijken wat de gebruiksmogelijkheden zijn en aan de hand hiervan een toekomstgericht teeltplan maken helpt hierbij. Hoe maak je een weerbaardere bodem, ga je zuinig om met organische stof en houdt je water langer vasthouden in een perceel. Kort gezegd, hoe maak je jouw bedrijf en perceel weerbaardere voor wisselende weersomstandigheden”, aldus Roelofs.

Vervolg op Vruchtbare Kringloop Overijssel
Tijdens de komende bijeenkomsten zal de studiegroepbegeleider ook aandacht besteden aan het vervolg van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel welke in 2022 afloopt. Welk vervolg lijkt jou geschikt?

Vragen of meer informatie? Mail dan naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl