Weet jij hoe je erf eraan toe is op het gebied van afspoeling van nutriënten en hemelwater? Weet je wat mag en wat niet op het gebied van erfafspoeling? Twijfel je of je de juiste maatregelen neemt en kun je wel wat advies en mogelijk financiële ondersteuning gebruiken? Maak dan gebruik van een gratis bedrijfsadviesbezoek!

Bedrijfsadviesbezoek
Een adviseur kijkt samen met jou op het erf en brengt onwenselijke situaties op het erf overzichtelijk in kaart. Je krijgt praktische en uitvoerbare tips om eventuele problemen eenvoudig op te lossen. Zijn er grotere investeringen nodig? De adviseur weet of er subsidieregelingen zijn in jouw provincie of waterschap voor (bovenwettelijke) investeringen op jouw erf.

Nieuwsgierig?
Neem voor meer informatie contact op met Sjoerd van der Meulen via mail of bel naar 06 39 00 79 53 en lees de flyer!

 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer