De komende tijd gaat kennis delen nog vooral digitaal. Behalve dat Vruchtbare Kringloop Overijssel zelf interessante webinars organiseert, attenderen we je ook graag op relevante webinars van andere projecten of organisaties. Zo is het in januari Inspiratiemaand bij Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) met als thema: ‘Hoe verdien jij jouw brood in 2021?’.

De inspiratiemaand is gevuld met drie webinars waarmee VKA inspiratie en praktische inzichten geeft over verdienmodellen van melkveebedrijven. Meerdere praktijkverhalen van melkveehouders geven interessante inkijkjes in het behouden, verstevigen, vergroten en wijzigen van verdienmodellen. De webinars zijn op maandag 11, woensdag 20 en vrijdag 29 januari 2021 live te bekijken van 12.30 tot 13.30 uur. VKA-voorzitter John Koeleman: “Veel thema’s en wensen vanuit de maatschappij komen op ons af. Biodiversiteit, waterkwaliteit, ammoniak en nitraatuitstoot, ook herkenbaar voor de Overijsselse boeren. Door velen worden we gezien als de veroorzaker van de negatieve gevolgen, terwijl we dit niet zo voelen. Wij, melkveehouders, hebben een groot deel van de ruimte in Nederland in bezit. Kunnen we dan ook niet een groot deel van de oplossing zijn? Met de webinars hopen we boeren te inspireren: niet alleen de Achterhoek staat voor deze opgave, boeren in heel Nederland!”

Meld je hier gratis aan! 

Webinar 1 op 11 januari 2021: ‘Een nieuwe kijk op het verdienmodel’
VKA-voorzitter John Koeleman gaat met Carel de Vries, projectleider GLB-pilot en 2 melkveehouders in gesprek over een nieuw en effectief regionaal sturingsmodel voor duurzame landbouw (GLB-pilot), waarbij waardering en beloning centraal staan.

Webinar 2 op 20 januari 2021: ‘Natuur-inclusieve landbouw als verdienmodel’
Welke andere of extra stappen kun je nemen voor nieuwe natuur-inclusieve verdienmodellen naast je huidige bedrijfsvoering? VKA-bestuurslid Stefan te Selle gaat hierover in gesprek met Arie Schoemaker van de VALA, de koepel van agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. Ook praat hij over het verdienmodel van melkveehouders die inzetten op natuurinclusieve landbouw.

Webinar 3 op 29 januari 2021: ‘Verdienmodellen van inspirerende bedrijven’
Joan Beernink, VKA-bestuurslid, gaat in op praktijkverhalen van melkveehouders over een nieuw verdienmodel naast hun melkveetak. Ook schuiven tijdens dit webinar Jeen Nijboer, projectmanager Food & Agri, en sectorspecialist Marijn Dekkers van de Rabobank aan om in te gaan op het belang van een goed verdienmodel en de praktijkvoorbeelden van de melkveehouders.