Inkringloopwijzer de studiegroepbijeenkomsten van april/mei 2017 wordt de KringloopWijzer over 2016 behandeld. Met deze cijfers kunnen de deelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel de eigen sterke en zwakke punten vergelijken met collega-melkveehouders. Door groepsresultaten te vergelijken krijgen deelnemers meer grip op hun stikstofkringloop en weten ze wat ze komend seizoen kunnen doen om die efficiëntie te verbeteren.

Van de studiegroepbegeleider ontvangen de deelnemers instructie hoe deze aan te leveren

Meer informatie over de KringloopWijzer vindt u op de website www.dekringloopwijzer.nl.