Voortaan organiseren we per studiegroep een demoveld bij een deelnemer in plaats van één groot demoveld. Op die manier kan je als VKO-boer dichtbij huis kennis nemen van de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van bemesting en grondbewerking. De inzichten die we hebben opgedaan op demoveld in Ambt Delden en waar Vruchtbare Kringloop Overijssel 5 jaar bij betrokken was gaan we voortzetten op kleinere schaal, vertelt Alida Hoolsema, studiegroepbegeleider en aanspreekpunt demo’s voor VKO. Interesse in een eigen demoveldje voor VKO op jouw bedrijf? Mail dan direct naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl

Op het demoveld in Ambt Delden dat VKO-deelnemer Albert Jan Oolhorst pacht van Landgoed Twickel zijn de afgelopen 5 jaar verschillende proeven uitgevoerd met medewerking van Herman Krebbers (Delphy), Loonbedrijf Versteeg en Paul Hannink (ForFarmers). Met name de demo gedeelde bemesting op het maisperceel van Herman Krebbers trok de laatste jaren onze aandacht: door niet in één keer al je stikstof het maisperceel op te brengen, maar het te verdelen over twee of drie mestgiften is het mogelijk voor een boer om bij te sturen. Krebbers: “En kosten te besparen. Verwacht je na juni veel droogte, dan heeft meer stikstof opbrengen nauwelijks zin. Het gewas kan het dan niet benutten.”

Betere mestbenutting bespaart
Herman Krebbers ziet veel voordelen van gedeelde bemesting voor melkveehouders. “Beter nadenken over mestbenutting draagt bij aan minder uitspoeling en ook aan de portemonnee.” Tegelijkertijd merkt hij dat veel melkveehouders nog niet nadenken over gedeelde bemesting. “Het aantal deelnemers tijdens demobijeenkomsten liep de laatste jaren terug, corona helpt daarbij ook niet mee. Een demoveldje bij een van de deelnemers uit je studiegroep spreekt boeren mogelijk meer aan.” De teler krijgt begeleiding voor een optimale teelt en ziet de effecten op zijn eigen bedrijf. Door de data van alle deelnemers met elkaar te combineren, verwacht Krebbers mooie vergelijkingen van systemen voor alle telers.

Trends, geen conclusies op Ambt Delden
Namens ForFarmers keek teeltspecialist ruwvoer Paul Hannink mee als adviseur op het demoveld in Ambt Delden. Hij lette vooral op gewasbescherming, grondbewerking en andere vormen van bodemverbetering , zoals Bokashi. Hannink: “Echt duidelijke aanwijzingen dat Bokashi bijdraagt aan een betere bodem kan ik niet vaststellen, Ambt Delden is ook geen officieel proefveld. Ik spreek dan ook liever over een trend. Aan de hand van de resultaten op Ambt Delden denk ik wel dat Bokashi bijdraagt aan bodemverbetering, onder meer door betere beworteling. Wil je echt conclusies trekken dan zul je verder onderzoek moeten doen.” Hannink denkt dat het interessant is voor VKO-deelnemers om op een eigen demoveldje zélf Bokashi uit te proberen. Hannink: “Of een andere grondbewerking of teelt, denk aan werken met een eco-ploeg zoals we op Ambt Delden ook hebben geprobeerd of sorghum telen in plaats van mais.”

Mix in de put
Behalve trends ontdekken door bepaalde toepassingen, hoopten Krebbers en Hannink vooral bewustwording over grond- en mestgebruik te vergroten bij melkveehouders. Hannink: “Ik merk steeds meer interesse bij melkveehouders, maar ik zie ook nog laaghangend fruit.” Als voorbeeld noemt Hannink het mixen in de put. “De mest moet homogeen zijn. Dat wordt vaak vergeten, waardoor soms wel 2 of 3 kilo stikstofverschil in de mest zit. Dat zorgt voor verschillen in gewasgroei.” Krebbers vult aan: “Het is bruin goud wat in de put zit.” Hij raadt melkveehouders aan gebruik te maken van satelliet- en/of dronebeelden om verschil in groeizones op een perceel te zien. “Stem je mestgift af op wat de bodem nodig heeft, vanuit het onderzoek op Ambt Delden en 5 andere percelen in Overijssel kan ik stellen dat dat zinvol is.”

Meer informatie
Wil jij een eigen demoveldje voor VKO op jouw eigen bedrijf? Wil je een andere teelt uitproberen of een andere manier van grondbewerking? Nieuwsgierig naar het opdelen van je mestgift? Meld jouw idee bij Alida Hoolsema via ahoolsema@ltonoord.nl of mail direct naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl.