Duurzaamheid leeft onder de deelnemers van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. De hamvraag  echter: welke verdienmodel staat er tegenover? Maarten Harmsen, secretaris binnen het VKA-bestuur, vertelt in dit artikel hoe ze daar binnen de zelfstandige vereniging mee omgaan. En hij stipt aan waarom samenwerking binnen Oost-Nederland zo belangrijk is.

Zoveel melkveehouders, zoveel mogelijkheden om te verduurzamen vindt Maarten Harmsen. Hij is zelf melkveehouder in Hengelo (Gld), lid van Vruchtbare Kringloop Achterhoek vanaf het eerste uur en inmiddels secretaris binnen de vereniging. De stap naar kringlooplandbouw of verduurzaming van de melkveesector in Achterhoek leeft onder de VKA-leden. “En er wordt ook al heel veel gedaan door de deelnemers en melkveehouders in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan onze inzet voor Planet Proof melk. Of de BES-pilot die VKA deels naar de Achterhoek heeft gehaald.” De komende jaren hoopt de vereniging haar leden verder te helpen bij verduurzaming, maar: “De ondernemer blijft in the lead, we werken vraaggestuurd en we doen het samen met partijen om ons heen.”

Boer is aan zet

Iedere melkveehouder leidt zijn bedrijf anders en zal op zijn eigen manier verduurzamen. “De ene ondernemer ziet kansen in het aanpassen van zijn stal, een ander kiest liever voor meer kruiden in het grasland of weidevogelbeheer”, vindt Harmsen. Die vrijheid behouden is belangrijk voor VKA. Daarnaast is het van belang dat ook andere partijen betrokken worden bij verduurzaming. Hoe en wat is de vereniging aan het uitzoeken met partners. “Ik denk aan groenfinanciering bij de Rabobank, korting bij het waterschap en drinkwaterbedrijf of verbreden mestbeleid in ruil voor goede resultaten bijvoorbeeld. Verduurzaming is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Belang van verbinding boer en samenleving

Wat melkveehouders vaak nog vergeten in dit proces, is dat ze ook naar de maatschappij moeten uitdragen hoeveel en wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de melkveehouderij. “Bekend maakt bemind. Daar willen we als VKA  onze leden bij helpen. We zullen een grotere rol pakken door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren, demovelden toegankelijk te maken voor publiek, prijsvragen te organiseren enzovoort.” VKA wordt hierin begeleid door adviseur René Schepers van Wakker Boer. Bekijk hier de video die René samen met deelnemer Melkveehouder Harry Grevers uit Winterswijk maakte over verbinding tussen boer en samenleving.

Oost-Nederland kringloopregio melkveehouderij

Hoewel het zwaard van Damocles boven de melkveehouderij lijkt te hangen, ziet Harmsen de toekomst van melkveehouders in Oost-Nederland rooskleurig in. “Ik zie vooral nog heel veel kansen.” Hij merkt daarnaast dat de data van Vruchtbare Kringloop Achterhoek verschil kan maken. “Niet voor niets lag ons rapport op tafel in Brussel om tegenstrijdigheid in beleid aan te tonen en om de derogatie te onderbouwen. Meer ondernemingsruimte hoeft niet te leiden tot meer uitspoeling.”

De VKA-secretaris ziet kansen voor een kringloopregio in Oost-Nederland. “Wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat we samen sterk moeten staan. Niet de kop in het zand steken, maar het voortouw nemen.” Dat kan al zegt Harmsen door deel te nemen aan VKA of VKO en door De Marke als coöperatie te steunen. “Laten we blijven pionieren en vooral ook onze data gerícht delen. Dat is ons bewijs.”