In september gingen de studiegroepen van Vruchtbare Kringloop Overijssel van start met een veldbijeenkomst. Deelnemers gingen in groepen het veld op om een profielkuil te graven en deze samen met een deskundige te beoordelen aan de hand van de bodemconditiescore. Wat waren de belangrijkste inzichten uit de bodembijeenkomst? Om dit in kaart te brengen heeft VKO een kennisdocument over bodembeheer ontwikkeld.

Tijdens de bodembijeenkomsten kwam naar voren dat er veel informatie over de bodem is, maar we er vaak te weinig mee doen. Dat ligt er waarschijnlijk aan dat het economische effect van maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren pas op de lange termijn zichtbaar is. Investeringen lijken daardoor minder aantrekkelijk.

Als een loonwerker bijvoorbeeld methoden en materialen toepast die de bodemstructuur beter in tact houden, dan zie je mogelijk terug in het tarief. Niet iedereen is bereid deze hogere prijs te betalen omdat het rendement niet direct zichtbaar is. Vaak moet het  snel en goedkoop. Een belangrijke boodschap uit de bodembijeenkomsten was dat we meer op kwaliteit moeten letten als we serieus aan de slag willen met het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

En in dit project willen we graag serieus aan de slag!  Om het overzichtelijk te houden, hebben we bruikbare kennis uit de bodembijeenkomsten voor u op een rij gezet in een kennisdocument bodembeheer. Hierin komen de volgende thema’s aan de orde: bodembiologie,  verdichting en structuur, ontwateren, ploegen en woelen. Hieronder vast een ‘voorproefje’ van een paar interessante feiten en tips:

  • Goede graspercelen kunnen meer dan 1 meter diep wortelen. Als je meet dat de beworteling na 15 cm ophoudt, weet je dat de grond verdicht is;
  • Structuurbederf komt door een ploegzool, onbalans in mineralen of zware machines.
  • Het hebben van pendelaars (wormen) in de grond is zeer gunstig. Ze maken veelal verticale gangen in de bodem. Ze komen meer voor bij grasland dat goed ontwaterd blijft.
  • Nieuw ingezaaid grasland dat verdicht blijkt, kun je woelen onder droge omstandigheden in het najaar. Doe desnoods eerst een deel van perceel om het effect goed te kunnen beoordelen.
  • Er wordt in het algemeen veel te diep geploegd. Op 20-25 cm ploegen, zonder voorschaar met een ondergronder (als er storende lagen in de bodem zitten) is het beste.

Benieuwd naar de rest van de informatie? Download hier het kennisdocument bodembeheer.