Het bekalken van de bodem draagt bij aan een betere verhouding van calcium en magnesium in de bodem, tipt studiegroepbegeleider Kees Magré en adviseur Mest en Regelgeving bij Agrifirm. “Of de bodem calcium of magnesium nodig heeft is terug te zien in de CEC bezetting in de bodem” vult Coen van Bentum van DMS Advies aan. Vaak blijkt hieruit dat er teveel magnesium in de bodem zit waardoor deze verdicht. Een teveel aan magnesium is ook op een negatieve manier terug te zien in de gezondheid van de koe. Door de juiste bekalking breng je onder meer calcium in de bodem voor een betere balans: daardoor gaan de poriën in de bodem weer openstaan. Het gewas kan beter wortelen en water trekt gemakkelijker de bodem in. De kalksoorten die van Bentum aanraadt voor een calcium verhogende werking betreffen het volgende:

  • Eierschalen: Puur natuur eierschalen verhogen de pH-waarde. Dit is een restproduct uit de verwerkende industrie en bestaat uit een hele fijne stof.
  • Gips: Dit is een goede bekalking wanneer de pH-waarde in de bodem op orde is. Het vult enkel de calciumbehoefte aan. Let op dat gips alleen in het najaar gestrooid mag worden. Gips bevat naast calcium de stof zwavel. Dit is een uitspoelingsgevoelige stof en zorgt voor vervluchting van stikstof.
  • Zeeschelpen: Calcium uit zeeschelpen is aan te raden bij onderhoudsbemesting. De werkzame stof komt traag vrij, waardoor dit slechts één keer in de twee jaar gestrooid hoeft te worden.”

Bekalk in het najaar
Magré zegt dat het najaar de beste tijd is om de bodem te bekalken op kleigrond. Kalk heeft namelijk even de tijd nodig om volledig te werken in de bodem. “Let op dat je voor een bekalking kiest die voldoet aan de behoefte van de bodem en bestrooi het land onderhoudsmatig. Door ieder jaar een beetje te strooien onderhoud je de bodem gemiddeld beter dan door één keer in de vijf jaar achterstand bij te werken” benoemt Coen van Bentum. En ga alleen het land op als het kan.