Het sturen op een laag stikstofbedrijfsoverschot per hectare heeft een positieve invloed op de totale stikstofbelasting naar bodem, lucht, water en klimaat. Dit draagt bij aan een vermindering van de totale uitstoot van stikstof. Richt je als ondernemer dan als eerst op het verlagen van het stikstofbedrijfsoverschot en het verhogen van de stikstofefficiëntie, daarmee behaal je de meeste winst.

De volgende zaken bevorderen de stikstofefficiëntie:

  • Betere benutting van eigen mest
  • Mest aanwenden met water
  • Kunstmest in kleinere giften
  • Inzetten van vlinderbloemigen
  • Meer weidegang
  • Minder eiwit in het totale rantsoen
  • Minder jongvee

Klik hier om de hele tip over stikstofbedrijfsoverschot op Verantwoorde Veehouderij te lezen.

Praktische tips over vee, mest, bodem en gewas
Het project ‘Mijn KringloopWijzer’ publiceert regelmatig in samenwerking met Verantwoorde Veehouderij (Wageningen University & Research) een tip of advies. Gebruik ze om direct mee aan de slag te gaan in de praktijk. Klik hier om de hele tip over stikstofbedrijfsoverschot op Verantwoorde Veehouderij te lezen.