Het moment van inzaaien van de mais duurt nog even. Toch is het goed om alvast met de voorbereiding bezig te zijn. Iets wat je nú kunt doen is het vroeg scheuren van grasland. Waarom dat interessant is voor een gezonde bodem, goede waterkwaliteit en je portemonnee? Studiegroepbegeleider Sjoerd Roelofs (DLV) deelt de voordelen!

Vroegtijdig voor stikstoflevering
Door het scheuren van je land maak je de graszoden kapot en kan het bodemleven aan het werk om de zoden te verteren. De stikstof komt hierdoor op tijd vrij, zodat de mais deze zoveel mogelijk kan benutten. “Wanneer dit vroegtijdig plaatsvindt, bijvoorbeeld eind februari, begin maart, dan begint de stikstoflevering begin april. Precies het moment wanneer de mais de stikstof het hardst nodig heeft. Je benut daardoor mineralen uit de bodem optimaal! Vaak gebeurd het scheuren pas vlak voor het zaaien, om een extra snede gras van het land te halen. Het nadeel daarvan is dat de mineralisatie dan te laat op gang komt om nog voor een groot deel door de mais benut te worden. De kans op uitspoeling van stikstof in nitraatvorm in de herfst is dan het grootst”, legt Roelofs uit.

Sjoerd Roelofs, studiegroepbegeleider VKO

Drijfmestgift overbodig
Door het vroeg scheuren kan de keuze worden gemaakt om een drijfmestgift achterwege te laten. Roelofs: “Dit maakt vroeg scheuren ook financieel interessant. Een mestgift is eigenlijk niet nodig na vroeg scheuren, omdat voldoende stikstof vrijkomt uit de oude zoden. De mais heeft hierdoor geen extra stikstof meer nodig om te kunnen groeien. Randvoorwaarde is dat je wel moet kijken wat de fosfaatbeschikbaarheid doet. Mocht het perceel een lage fosfaatbeschikbaarheid hebben, dan kan je kiezen voor een kleine drijfmestgift.”

Effecten op bodem
Vele droge jaren zorgen ervoor dat het vasthouden van vocht van groot belang is. “Wanneer vlak voor het zaaien gescheurd wordt, nemen de oude graszoden nog vocht op, omdat het nog groeit. Daardoor kan dit een vochtconcurrent zijn voor de mais. Bij vroeg scheuren heb je daar minder last van”, aldus Roelofs.

Vroeg mais ras
Roelofs: “Uit de praktijk is gebleken dat mais op scheurgrond later af rijpt. Het blijft langer groen, waardoor het langer moet rijpen. Let er dus bij het vroeg scheuren op dat je kiest voor een vroeg mais ras.”

Ben je geïnteresseerd in het vroegtijdig scheuren, maar weet je niet hoe je dit het beste aan kunt pakken? Neem dan contact op met studiegroep begeleider Sjoerd Roelofs van DLV advies via 06-20131200.

Video vroeg scheuren
Melkveehouder Rogier Lansink uit Haaksbergen is deelnemer van VKO en kiest ervoor om zijn land vroeg te scheuren. Benieuwd naar de beweegredenen achter zijn keuze? Bekijk dan de video.