Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat het weer tijd is om de gegevens te verzamelen voor de KringloopWijzer. Doe jij het dit jaar zelf? Alida Hoolsema, studiegroepbegeleider binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel: “Door het zelf invullen krijg je meer inzicht in de mineralenefficiëntie op het bedrijf. Ook in wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen op het gebied van de mineralenkringloop voor dier, bodem en mest. Door de vergelijking met andere bedrijven zie je waar verbeterpunten op jouw bedrijf liggen. Wanneer bijvoorbeeld de mineralen in de bodem beter benut worden, geeft dit een betere grasopbrengst en hoeft er minder gras aangekocht te worden.”

Meet nu, vul later in
Alida: “Bij het invullen van de KringloopWijzer wordt gevraagd naar de voorraad mest en voer op 1 januari en op 31 december van een jaar. Denk eraan om rond de jaarwisseling de voorraad van je kuilen, krachtvoer en (kunst)mest te meten. Daarnaast is het belangrijk om je kuilen te monsteren, de resultaten hiervan komen weer terug in de KringloopWijzer. Kuilanalyses zijn belangrijk voor het bepalen van een goed rantsoen voor je dieren, maar ook om via de KringloopWijzer de mineralenefficiëntie van je bedrijf in beeld te krijgen.

Maak het gemakkelijk
Een tool om het jezelf gemakkelijk te maken bij het invullen van de KringloopWijzer is de koppeltool. Deze tool is voor het invullen van het grondgebruik vanaf januari 2020 beschikbaar. “Door het afgeven van een machtiging worden de gegevens via datakoppelingen automatisch van RVO, grondmonsters en grondkaarten in de KringloopWijzer geladen. Dit scheelt tijd en verkleint de kans op fouten”, aldus Alida. Klik hier om meer te lezen over de koppeltool.