De plantaardige studiegroep van Vruchtbare Kringloop Overijssel komt dinsdag 11 februari samen voor een bijeenkomst over samenwerking tussen plantaardige sector en de veehouderij. Wim van Dijk van de Wageningen University & Research zal zijn kennis en ervaringen delen over dit door de studiegroepdeelnemers veel besproken thema.

Kan samenwerking akkerbouw en veehouderij lonen?

Of een samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder voordelen oplevert voor beide partijen en hoe je dat dan slim inricht, is een veelbesproken onderwerp geweest tijdens de bijeenkomsten van de Plantaardige studiegroep. Het thema leeft, vooral omdat de meningen verschillen. Is grondruil met een veehouder wel of niet handig? Wat kun je nog meer afnemen of ruilen als akkerbouwer met een veehouder? Mest? En loonwerk? Draagt samenwerking bij aan kringlooplandbouw en zo ja, wat moet de overheid dan doen om samenwerkingen tussen veehouder en akkerbouwer gemakkelijker te maken?  Ook gastheer en akkerbouwer Harm uit Bergentheim heeft ervaringen met samenwerken met een veehouder en zal zijn kennis hieromtrent delen tijdens de regionale bijeenkomst.

Daarnaast is onderzoeker bodem- en nutriëntenmanagement Wim van Dijk van de WUR aanwezig. Hij is bij verschillende projecten over kringlooplandbouw betrokken. Hij onderzoekt met name de samenwerking tussen verschillende sectoren zoals akkerbouw en melkveehouderij en toetst duurzame samenwerkingsvormen in zowel economische als milieutechnische zin.

Introducé meenemen

De Regionale bijeenkomst op dinsdag 11 februari begint om 19.30 uur in Bergentheim. Het is mogelijk om als introducé mee te komen met een deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Overijssel. Heeft u interesse en wilt u meer weten over de regionale bijeenkomst of de Plantaardige studiegroep van Vruchtbare Kringloop Overijssel? Neem dan contact op met Bert Muller via bert.muller@agroaccent.nl.