Begin 2018 is Vruchtbare Kringloop Overijssel gestart met het betrekken van loonwerkers bij VKO. Medio december kwamen de loonwerkers weer samen voor een studiebijeenkomst over ammoniak en broeikasgassen. Spreker was Zwier van der Vegte, manager op melkveeproefbedrijf De Marke van de Wageningen Livestock Research. 

De studiegroepbijeenkomsten waar loonwerkers net zoals de melkveehouders kennis en ervaringen uitwisselen, worden erg gewaardeerd door de deelnemende loonwerkers, merkt Michaela van Leeuwen, werkzaam bij Projecten LTO Noord. “Onze loonwerkers waren enthousiast over de dialoog die woensdag 19 december plaatsvond. De concrete tips die zij kregen over ammoniak en broeikasgassen waren welkom, net zoals de uitleg hoe zij dit kunnen vertalen naar hun klanten.”

Ammoniak 
Zwier van der Vegte vertelde over het verminderen van de ammoniakuitstoot dat loonwerkers rekening kunnen houden met de weersomstandigheden wanneer ze mest willen uitrijden: het beste is om uit te rijden bij bewolkt en beetje regenachtig weer. Door meer te mesten in het voorjaar (maart-april) wordt de nawerking van de mest optimaal benut. De mest verdunnen met water vermindert de ammoniakemissie ook. Dit is vaak lastig bij de eerste snede, maar wel realiseerbaar bij de tweede snede omdat de mestput dan minder vol zit. De ammoniakuitstoot bij het uitrijden van mest is later in het jaar het hoogst.

Broeikasgassen
Zwier van der Vegte gaf in het kader van maatregelen met betrekking bodem en gewas het volgende mee aan de aanwezigen:

Zuinig op bodemstructuur
Klaver in het gras
Goede groenbemester na mais
Optimale verdeling percelen en gewassen
Voorjaarsmeststoffen ammonium en ureum
Op tijd stoppen met bemesten
Bodem met pH boven 5,5
Goede kwaliteit ruwvoer (maaihoogte gras, geen grond in de kuil en goed aanrijden kuilen)
Zuinige trekkers en verminderen van het trekkerwerk

Nog meer informatie staat in onderstaande powerpoints

VK Loonwerk LUCHT
VKO Loonwerk Gras Onderzaai