Op 9 februari zat de kantine van loonwerkbedrijf Volkerink in Heino vol met loonwerkers uit Overijssel. Zij gaven gehoor aan de uitnodiging van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) om kennis te maken met het project. Melkveehouders delen kennis en ervaringen in de VKO studiegroepen. Dit jaar wordt er ook een studiegroep voor loonwerkers opgestart.  

Michaela van Leeuwen, werkzaam bij Projecten LTO Noord, heette de aanwezigen van harte welkom en benadrukt daarbij hun belangrijke positie. ”Loonwerkers hebben invloed op de bodemconditie. Omdat veel werk wordt uitgevoerd door loonwerkers, zijn jullie daarin een belangrijke schakel.” Projectleider Bert Muller vertelde vervolgens over het project. “In het project werken boeren aan een betere mineralenefficiëntie en aan maatregelen die de kwaliteit van de bodem verbeteren. Dat kan met maatregelen die goed inpasbaar zijn in huidige bedrijfsvoering. Loonwerkers spelen daarbij inderdaad een cruciale rol!”

Dit jaar wil VKO een studiegroep voor loonwerkers starten. Daarbij krijgen loonwerkers de mogelijkheid om bij het netwerk van melkveehouders aan te sluiten en mee te werken op demovelden.

Verliezen beperken is Europees beleid

Vervolgens gaf Gerjan Hilhorst van Wageningen UR een toelichting bij de resultaten die de  VKO deelnemers hebben gehaald in hun mineralenkringloop. Volgens hem is het voor een goed resultaat essentieel om de stikstof in je systeem te houden. “Verliezen belasten het milieu en kosten geld omdat je er geen voer en melk van kan maken.” Het beperken van die verliezen is Europees beleid. De EU streeft naar duurzame bedrijven met lage verliezen per liter melk en efficiënt gebruik van grondstoffen. ”Voor betrouwbare en controleerbare input van de KringloopWijzer (belangrijk voor borging) kan je als loonwerker het de melkveehouder makkelijker maken door bijvoorbeeld met GPS te werken.”

Ontwikkelingen in loonwerk

Louis Claessens, eigenaar van loonbedrijf Volkerink, besprak de ontwikkelingen in het loonwerk. Claessens heeft al ervaringen opgedaan bij Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) en is naar eigen zeggen door de bijeenkomsten dichterbij de deelnemende melkveehouders gekomen. Hij ziet dat de adviserende rol voor loonwerkers groter wordt. Bijvoorbeeld op gebied van bodemstructuur, teeltadvies en mechanisatiekeuze. Zélf adviseert hij zijn collega’s in Overijssel om nu met hem in VKO te stappen.

Bodem

Om structuurschade van de bodem te voorkomen, trof loonbedrijf Volkerink maatregelen. “We hebben een proef gedaan om de bodemdruk te testen bij verschillende machines.” Claessens werkt nu met de ‘winnaar’ Roelama Double Twin Tandem mest tank met 8 grote banden, 3 ton per band, 1 bar onder alle omstandigheden, zonder drukwisselsystemen. En ook belangrijk: hij heeft goed personeel in dienst om de machines op de juiste manier te bedienen.

Verder neemt het bedrijf grondmonsters voor de samenstelling van de bodem. “De pH van de bodem moet goed zijn, anders is het nemen van overige maatregelen vergeefse moeite.” Ook doet het bedrijf opbrengstmetingen van droge stof.

Maatschappelijk belang

Net als de andere aanwezigen, ervaart Cleassens dat loonwerkers en agrarische ondernemers hun plek in de maatschappij moeten verantwoorden. “Dat kan door veilig en verantwoord te werken en in gesprek te blijven met de markt en de maatschappij om je bestaansrecht te behouden.” Het is van belang om transparant te werken en uit te leggen wat en waarom je iets doet. Claessens is daarom deelnemer van Boer Bewust, Salland Boert en Eet Bewust, Vruchtbare Kringloop en is actief op social media.

Perspectief voor glyfosaat

Laatste spreker van de bijeenkomst was Jaap van Wenum, voorzitter LTO Akkerbouw. Hij ging in op het onderwerp waarover veel discussie is in de markt en politiek: Glyfosaat. LTO Akkerbouw is voor blijvend kritische toepassing, maar wil waar mogelijk een milieuvriendelijk alternatief om gebruik te beperken en het uit de voedselketen te bannen.

”Want als het 50 euro per liter kost, wat zou je dan anders doen?” Misschien is het gebruik van een vanggewas dat snel doodvriest een optie, zoals Japanse haver? Of het vanggewas mechanisch doden? Daar moet alleen de grond in maart wel klaar voor zijn. Onder de aanwezigen komt de opmerking dat een vakman, als het goed is, efficiënt met een middel omgaat.

Een paar loonwerkers gebruiken trouwens al lang geen Glyfosaat meer bij in de maïsteelt van hun klanten.  Vooral omdat er altijd veel opmerkingen over de ‘gele vlaktes’ kwamen uit de omgeving. Volgens Van Wenum is het nodig om aan je imago te denken, ook al is gebruik van Glyfosaat wetenschappelijk verantwoord. “We moeten het niet alleen uitleggen, maar het ook beter willen doen om het vertrouwen van de samenleving te houden. Het is de taak van loonwerkers en melkveehouders om daarmee bezig te gaan.”

En nu verder?

Bijna alle aanwezige loonwerkers gaan deelnemen aan VKO! Zij starten met een studiegroep programma van 4 bijeenkomsten per jaar, gericht op mineralenefficiëntie op het melkveebedrijf en op verbetering/behoud van bodemkwaliteit. Volgens Maurice Steinbusch, aandachtig toehoorder van de branche organisatie Cumela, zullen er zéker meer collega’s volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Bert Muller, tel. 06-11184848.