Hoe teel je goed voer? Ook met het oog op de Kringloopwijzer? Die vragen stonden op het programma tijdens de loonwerkersbijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Overijssel op dinsdag 19 maart. Twintig loonwerkers kwamen bij elkaar op Loonbedrijf Lammertink in Markelo om te luisteren naar het verhaal van Herman Krebbers (Delphy) en Hans Dirksen (DMS). 

Lees hier het volledige verslag van de loonwerkersbijeenkomst

Natuurlijk werd er ook rondgekeken op het Loonbedrijf Lammertink

Smartfarming 

Herman Krebbers van Delphy vertelde tijdens de loonwerkersbijeenkomst over hoe je inzicht krijgt in je perceel door moderne technieken. Hij draait zelf mee in het project ‘efficiënter ruwvoer telen met smartfarming’. Zijn ervaring is dat met behulp van dronebeelden, satellietbeelden, taakkaarten een agrariër of loonwerker precies kan zien hoe een gewas erbij staat én waar verbetermogelijkheden zitten. Loonwerkers kunnen hun klanten helpen met het doen van opbrengstmetingen. “En adviseer je klant hoe hij een hoger organische stofgehalte kan krijgen op zijn perceel”, gaf Krebbers aan.

Mestmonster 

Hans Dirksen (DMS) moedigde de aanwezige loonwerkers eveneens aan de boer te helpen met het verbeteren van de bodem. Hij gaf de aanwezige loonwerkers tips over goed inkuilen, het belang van een goede planning en liever de mest opdelen in twee giften: “Dat zorgt voor meer eiwit in het gewas. Als u als loonwerker met datafarming aan uw klant kunt tonen dat twee keer een mestgift van 20 kuub beter is dan een keer 30 of 40 kuub, dan bent u pas echt van toegevoegde waarde.”