De burger wenst meer biodiversiteit en daar kan VKO-deelnemer Wim Wijnhout best inkomen. Maar meer biodiversiteit, bijvoorbeeld via bloemrijke brede akkerranden, moet ook praktisch haalbaar voor de boer zijn. Wat zijn de kosten van akkerranden, vergroot kruidenrijk grasland de onkruiddruk niet en willen de koeien het wel vreten? Wim nam de proef op de som en zaaide bloemrijke akkerranden en kruidenrijk grasland.

Wat gaf de doorslag om te werken aan meer biodiversiteit?
“Aanleiding is omdat we melk leveren aan de Weide Weelde Melkstroom. Daardoor verplicht je je onder meer tot weidegang en uitgestelde maaidatum. Meer biodiversiteit op en rond je erf creëren ligt in het verlengde daarvan.”

Wat vind je belangrijk bij meer biodiversiteit realiseren?
“Dat het ook praktisch haalbaar is. We creëren nu brede akkerranden langs de bosranden en zaaien smalle weegbree, chicorei (kruidenrijk grasland) op bouwland. Ook probeerde ik in 2020 Pure Graze op 4 hectare bouwland in. Al met al mooie stappen, maar of ik hiermee doorga is afhankelijk van of de koeien het vreten en of het mij niet teveel werk oplevert.”

Wat zouden overheden kunnen doen om meer biodiversiteit onder melkveehouders te stimuleren?
“Ik zou best meer willen doen, maar met bijvoorbeeld akkerranden is er meer land uit de productie. Dat kost geld en moet wat mij betreft door de maatschappij betaald worden. Dat kan via de verkoop van melk zoals Weide Weelde Melkstroom, maar de burger kiest daar nog niet vaak genoeg voor in de supermarkt. Het kan ook door het systeem van witte en groene gebieden los te laten en gewoon alle boeren te belonen die werken aan biodiversiteit.”

Manieren om biodiversiteit te stimuleren
Een start maken met meer biodiversiteit op het bedrijf hoeft niet moeilijk te zijn. Het project Natuurlijk Kapitaal geeft tips over hoe je het bedrijf nu kunt klaarstomen om de biodiversiteit volop te stimuleren:

 • Bloeiende akkerranden
  Heb je een stukje land dat lastig te bewerken is of waar je niet goed kunt komen omdat het te nat is? Dit is de ideale plek voor het zaaien van een akkerrand. Een akkerrand vergt weinig tot geen bewerking en dient als buffer voor uitspoeling. Daarnaast profiteren insecten en weidevogels hier van. De bloemen in de akkerranden trekken insecten aan, de insecten zijn voedsel voor weidevogels en de hoge kruiden bieden een schuilplaats voor (weide)vogelkuikens. Een win-win situatie!
 • Kruidenrijk grasland
  Met het zaaien van kruiden op je grasland behaal je meer voordelen dan je denkt. Je verkrijgt een rijker bodemleven, kruiden wortelen dieper waardoor de grond luchtig gehouden wordt in droge perioden, het stimuleert biodiversiteit en het zorgt voor meer vitamines en mineralen in het veevoer. Dit is nog niet alles. Lees wat kruidenrijk grasland nog meer aan voordelen heeft voor jouw bedrijf in dit artikel.
 • Weidevogelbeheer
  De populatie van weidevogels neemt af. Snelle maatregelen zoals het uitstellen van maaien, je land controleren op nesten voor je het maait en de koeien vroeg in het voorjaar weiden leveren al een grote bijdrage. Leest het artikel over weidevogelbeheer voor meer tips over hoe je de grond zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor weidevogels.
 • Kleine natuurmaatregelen voor op het erf
  Ook op het erf kunnen kleine maatregelen de biodiversiteit vergroten. De benodigdheden heb je vaak al in huis. Oude stenen, oude dakpannen of gesnoeide takken. Plaats ze op een plek waar je er geen last van hebt en je zult zien dat het al gauw een schuilplek vormt voor heel veel organismen. Zo kunnen vogels erin nestelen en vinden insecten hier hun thuis in.

Natuurlijk Kapitaal
Het project Natuurlijk Kapitaal in de landbouw helpt boeren met een persoonlijk stappenplan voor het vergroenen van hun erf en gronden in provincie Overijssel. In dit project werken LTO Noord en Overijssel Particulier Grondbezit samen met de Provincie Overijssel. Kijk voor meer informatie op de pagina van Natuurlijk Kapitaal.