Koolstofdioxide, methaan, lachgas, het beperken van de broeikasgassenuitstoot is momenteel een hot item in de melkveehouderij. Maar krijg er maar eens grip op. 20 melkveehouders die deelnemen aan één van de twee kennisgroepen Melk & Klimaat deden afgelopen jaar een goede poging. Onder leiding van begeleider Gerrit Bossink doken ze in hun uitstootcijfers. Inzicht en maatregelen, daar draaide het om. Een kijkje in de keuken bij een van deze kennisgroepen.

De deelnemers krijgen inzicht in hun huidige uitstoot door de bedrijfsspecifieke informatie die uit de Klimaatmodule van de KringloopWijzer werd gehaald. De melkveehouders, die zich verzamelden op het bedrijf van Wim Wijnhout in Wijhe, bespraken vervolgens de maatregelen om de uitstoot verder te beperken.

Beperken broeikasgassen
De uitstoot van methaan is de belangrijkste bron van uitstoot in de melkveehouderij, daar grip op krijgen is wat de melkveehouders willen. Begeleider Gerrit Bossink: “Goed voer is belangrijk voor de pensvertering van de koe én dus voor het beperken van de methaanuitstoot. Bied dus kwalitatief energierijk gras aan. “Maar”, vraagt een melkveehouder zich af, “met het aanleggen van gras/klaverland scoor je ook in de KringloopWijzer, terwijl dat voor de pensvertering vaak moeilijker is en dus meer methaanuitstoot oplevert.” Bossink: “Door gras/klaver te produceren gebruik je minder kunstmest. Dat geeft een lagere uitstoot van broeikasgas per kg melk.”

Koe-management
Zonnepanelen op het dak, mestvergisting, minder dieselverbruik, het is allemaal positief voor het klimaat. Toch zit de grootste winst voor de melkveehouders vaak in het ‘koe-management’, aldus Bossink. “Een koe die een hoge levensduur bereikt en veel gezonde kalveren krijgt, geeft een lagere broeikasuitstoot. Ook de melkproductie verhogen is een belangrijke maatregel, laat de koe vreten of rusten, niet lummelen. Als een koe ligt, gaat er 20 procent meer bloed door de uier. Dat is goed voor de melkproductie.”

Individueel plan
Alle deelnemers van de Melk & Klimaat kennisgroepen nemen individuele maatregelen mee naar huis. De maatregelen hebben zij besproken met de studiegroepbegeleider. Zo wil gastheer Wijnhout werken aan de levensduur van zijn koeien. Bossink: “Met jouw mooie, ruim opgezette stallen moet dat lukken.”

In het voorjaar van 2019 komt de groep nog eens samen. Dan om de resultaten van 2018 en de genomen maatregelen met elkaar te vergelijken. Geert Stevens uit Holten: “Je leert het meest van elkaars ervaring, daarom doe ik graag mee aan deze studiebijeenkomsten. Vanuit de overheid is er tot nu toe veel onduidelijk, nu loop ik voor op wat mogelijk gaat komen. Ik denk daarbij ook aan mijn portemonnee.”

Bossink besluit: “Wie meebeweegt, die leeft het langst. Hoe de overheid straks gaat rekenen, weten we niet exact. Deze groep heeft nu al inzicht en kan daar voordeel mee doen.”

Natuurlijk blijft Vruchtbare Kringloop Overijssel de Melk&Klimaat-boeren volgen. Hoe gaan ze aan de slag met de maatregelen? Wanneer verwachten ze effect? We verdiepen ons per thema,  zoals rantsoenverbetering of levensduur. Houd onze Praktijkflitsen en website in de gaten in de gaten en volg mee!