Melkveehouder Armando Dood uit Den Ham is deelnemer aan het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op zijn intensieve bedrijf, met 125 melkkoeien en 40 hectare grond, is voer van eigen grond belangrijk. “Als je goed voer wilt, heb je een goede bodem nodig. In de Vruchtbare Kringloop steken we de kop in de grond en spijker ik mijn bodemkennis flink bij.”

In de zomer van 2015 ging Vruchtbare Kringloop Overijssel van start met ruim 250 melkveehouders. Het project is een initiatief van LTO Noord, veevoerleveranciers Agrifirm Feed en ForFarmers en de Rabobank. Deelnemers gingen tijdens de eerste bijeenkomst direct het land op om een gat in de bodem te spitten en te kijken naar bodemlagen en verdichting. Armando Dood: “Dat doe ik normaal nooit, je kijkt als veehouder vooral over het veld heen. Ik leer er heel veel van dat we nu eens onze kop in de grond steken.”

Bert Muller is namens Projecten LTO Noord verantwoordelijk voor de projectleiding van Vruchtbare Kringloop Overijssel. Ook de communicatie over het project wordt verzorgd door Projecten LTO Noord. Volgens Muller weten deelnemende melkveehouders veel over hun vee, maar minder over de bodem. “Meer kennis helpt hen om meer rendement uit de bodem te halen en de mineralenverliezen te beperken. We reiken de veehouders tijdens de bijeenkomsten veel praktische informatie aan waarmee ze thuis aan de slag kunnen. En natuurlijk leren deelnemers veel van elkaar. Met gerichte maatregelen kunnen zij economisch voordeel behalen en ontwikkelingsruimte creëren.”

Praktische kennis
Armando Dood heeft in het eerste jaar van het project veel nuttige kennis opgedaan: “Er komt vooral veel praktische informatie aan bod. Ik had bijvoorbeeld nooit nagedacht over het verdunnen van mest met water. Dat leek mij niet rendabel. Maar in de studiegroep kreeg ik heel andere, positieve, cijfers te zien. Ik ben nu van plan om, als het komend seizoen droog is, mest te verdunnen zodat de stikstof beter benut wordt.”

Door de kennis die de melkveehouder opdoet in de bijeenkomsten gaat hij bewuster om met het stikstofleverend vermogen van de grond. “Ik gooide altijd een paar ladingen stikstof op mijn land zonder er goed over na te denken. Nu bewaar ik stikstof voor een nattere periode zodat de grond het beter opneemt.” Een andere maatregel die Dood wil nemen is het doorzaaien van droge percelen met rode klaver. “Ik leerde dat de rode klaver een penwortel heeft die dieper gaat en stikstof beter vasthoudt.”

Deelnemen aan het project
De melkveehouder uit Den Ham is nog niet uitgeleerd en wil graag meedoen aan het vervolg van het project. “Het eerste jaar was een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet. Ik zie graag volgend jaar de resultaten van mijn maatregelen terug in de KringloopWijzer.” Projectleider Muller vult aan: “Eén jaar is te kort om resultaten te zien. Op dit moment werken we aan het programma en de financiering voor een meerjarig vervolg. Deze zomer maakt het project naar verwachting een doorstart waarbij ook ruimte is voor nieuwe deelnemers.”

Bent u melkveehouder in Overijssel en geïnteresseerd in deelname? Meld u dan, individueel of met de hele studiegroep, aan via het aanmeldformulier.

Dit artikel verscheen op 16-04-2016 ook in Nieuwe Oogst. Foto: Frank Uijlenbroek, FFU.