Op het land (zandgrond) van melkveehouder Leo Haamberg zijn in 2018 drie peilbuizen van 2,5 meter diep geplaatst door Vruchtbare Kringloop Overijssel: twee in bouwland en één in grasland. Sindsdien meet de Twentenaar vijf keer per jaar de nitraatuitspoeling. Haamberg: “Ze zeggen allemaal dat het grondwater niet schoon genoeg is en dat dat door de boeren komt. Dat meet ik zelf wel dacht ik toen.”

Geen nitraatuitspoeling

Haamberg heeft een aantal vaste meetmomenten voor zichzelf bepaald: in het voorjaar gaat hij gewapend met meetstrips en mobiele telefoon naar de peilbuis, maar vooral ook in het najaar. “Zeker na een droge zomer verwacht je in de herfst nitraat te vinden in het grondwater.” In droge perioden worden meststoffen niet goed opgenomen waardoor het na de gebruikelijke regen in de herfst naar beneden zakt. “Ik was erg nieuwsgierig naar de uitkomst, maar twee weken (medio oktober, red) geleden trof ik nog geen nitraat aan.”

Dierlijke mest zo snel mogelijk op het land
Geen nitraatuitspoeling te vinden, dat betekent dus dat de melkveehouder het qua meststoffenbenutting heel goed doet? “Dat zou ik over mijzelf niet willen zeggen, maar ik ben wel bezig met effectieve benutting.” Leo Haamberg zit bij de VKO-studiegroep Kringloop. Hij vindt het belangrijk om de rundveedrijfmest zo snel mogelijk het land op te krijgen. “Voor juli in ieder geval.”

De eerste snede krijgt 32 kuub per hectare rundveedrijfmest, na het maaien van de eerste snede brengt hij 28 kuub per hectare rundveedrijfmest met 5 kuub water op het land. “Dierlijke breekt langzaam af. Wil je dat optimaal laten benutten door de plant, dan moet het er vroeg op.” Eventueel bemest Haamberg voor latere sneden met kunstmest bij. “Dat is een snelle opname.”

Vanggewas
Als vanggewas kiest de Twentse melkveehouder voor nazaai en daarom zaait hij een redelijk vroeg tot zeer vroeg maisras. “Dit jaar haalden we het er op 21 september af. Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk het vanggewas in te zaaien.” Inmiddels staat er een redelijk goed vanggewas, dit keer Italiaans Raaigras en geen rogge zoals eerder. “Italiaans Raaigras vind ik een beter vanggewas dan rogge, rogge geeft het bij teveel regen op. Italiaans Raai groeit er alleen maar beter van.”

Bijdragen aan het juiste beeld
Binnen zijn VKO-studiegroep vergelijken ze geregeld elkaars metingen. “Het is makkelijk meten en alles staat overzichtelijk in de app. Wat mij opvalt is dat er weinig nitraatuitspoeling wordt gemeten in oppervlaktewater langs landbouwgrond. Een van de andere boeren heeft ook bij de Springendalse Beek en dat bleek minder schoon dan ons slootwater. Dat is toch opvallend? Ik ben erg blij dat ik met de Nitraatapp kan laten zien hoe het echt zit met nitraatuitspoeling op mijn land.”

Meet je ook mee?
Wil je net zoals Leo ook nitraatuitspoeling op je eigen land meten? Download dan de Nitraatapp op je mobiele telefoon! Meetstrips stelt VKO gratis ter beschikking en kun je opvragen bij je studiegroepbegeleider. Hier vind je de instructie voor het meten met de Nitraatapp.