VKO-deelnemer Roland Velema presenteerde onlangs in de plantaardige studiegroep zijn teeltplannen voor komend jaar. Met een demo strokenteelt op ruim 3 hectare van zijn land wil hij stappen zetten naar een robuuster akkerbouwbedrijf. “Met name hoop ik met teeltmaatregelen de toename van ziekten in gewassen een halt toe te roepen.”  

Al langer denkt akkerbouwer Roland Velema uit De Krim na over het aanpassen van zijn bedrijfsvoering. Daarvoor heeft hij meerdere redenen, legt hij uit tijdens de online studiebijeenkomst van de plantaardige studiegroep in februari. “De laatste 30 jaren moet ik steeds meer moeite doen om ziekten te beheersen in mijn gewassen. Ik wil daarom een manier van werken vinden om die ziekten te voorkomen.” De afgelopen periode heeft Velema veel gelezen, met name over regeneratieve landbouw. “Ik heb er geen enkele ervaring mee, maar de theorie spreekt mij erg aan. Ik ga het daarom gewoon proberen ” Velema hoopt ook minder afhankelijk te worden van gewasbeschermingsmiddelen en verwacht door de andere werkwijze meer biodiversiteit.

Regeneratieve landbouw
Tijdens een excursie van de studiegroep naar Groningse akkerbouwers die strokenteelt toepassen kwam Velema op het idee van strokenteelt. Afgelopen winter heeft hij een teeltplan opgesteld gericht op strokenteelt. Velema wil 9 stroken van 12 meter breed telen met afwisselend zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst. Door granen te telen, is er voor de akkerbouwer  gelegenheid groenbemesters te zaaien. “Dat draagt bij aan de organische stof en humus in de bodem.” En het betekent jaarrond een gewas op het land, waardoor Velema denkt dat het gewas de fotosynthese maximaal kan benutten. Daardoor wordt zo veel mogelijk koolstof aan de bodem toegevoegd. “Dat is de basis van regeneratieve landbouw en staat voor een systeem dat de bodem verrijkt, biodiversiteit verhoogt, waterhuishouding verbetert en ook koolstof vastlegt. Of het zo zal zijn, geen idee, maar het is het proberen waard.”

Zoeken naar de balans
In de praktijk betekent het dat Roland in 2021 een Bodem Balans Analyse (BBA) laat uitvoeren. De BBA gaat uit van verhoudingen tussen de elementen in de bodem. De balans tussen de verschillende elementen is een basisvoorwaarde voor optimalisatie van het bodemleven. Tevens wil de akkerbouwer kijken of er storende lagen in de bodem aanwezig zijn en of deze eventueel met woelen of diepwortelende groenbemesters kunnen worden opgeheven. De groenbemester gaat hij klepelen, licht infrezen en met behulp van toegediende micro organismen oppervlakkig laten verteren. Het organische materiaal komt zo direct beschikbaar voor het bodemleven zodat het in humus kan worden omgezet. Velema: “Het is een boeiende materie en een ambitieus plan, maar ik houd van onderzoek en ik verwacht dat ik hiermee echt wat kan bereiken. Hoe het gaat uitpakken in 2021 zullen we merken.”

Meer informatie
Hoe denk jij over regeneratieve landbouw? En pas jij sommige ideeën van Velema al toe op jouw bedrijf? We horen graag je ervaringen! Laat het ons weten via je studiegroepbegeleider of mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl Wij zullen Roland Velema gedurende het seizoen blijven volgen voor Vruchtbare Kringloop Overijssel.