Met regeneratieve landbouw hoopt deelnemer Roland Velema minder afhankelijk te worden van gewasbeschermingsmiddelen door ziekten en schimmels in het gewas te voorkomen. De demo die hij uitvoert via Vruchtbare Kringloop Overijssel zet hij ook in 2022 voort. ‘Compostthee is mogelijk een effectieve en goedkoper toepassing. ‘

Akkerbouwer Roland Velema uit De Krim ziet dat hij steeds meer moeite moet doen om ziekten te beheersen in zijn gewassen. Met regeneratieve landbouw hoopt hij ziekten voor te zijn met als ideaal minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer biodiversiteit. ‘Maatschappelijke druk, verscherpte regelgeving wat betreft middelen vanaf 2030 en persoonlijke interesse en nieuwsgierigheid naar deze manier van landbouw spelen ook mee.’

Op een perceel dichtbij huis teelt Velema zetmeelaardappelen en suikerbieten op regeneratieve (in stroken) en gangbare wijze. Bij regeneratieve landbouw draait het om het stimuleren van de natuurlijke processen in de bodem en de plant. Volgens de theorie levert dat minder ziektes op, minder bemesting, hogere opbrengst en meer koolstofopslag in de bodem. ‘Dat is de theorie, de praktijk zal het leren.’

Fotosynthese meten

Bemesting gebeurt bij Roland Velema volgens de Bodem Balans Analyse (onder meer borium, silicium en zwavel is toegepast). Velema voert zelf bladsapanalyses uit om te kijken naar de fotosynthese en nitraatgehalte in het gewas en past daarna de juiste bemesting toe. Zo paste Velema oppervlakkige vertering van groen plantmateriaal met behulp van micro organismen op het land toe en diende hij micronutriënten en compostthee toe.

Minder bladvlekziekte door compostthee?

Compostthee is een extract dat je krijgt als je compost gedurende enige tijd in water laat weken. Het bestaat uit water, voedingsmiddelen en micro-organismen en eventueel toegevoegde sporenelementen. Velema maakt het zelf. ‘De basis van de thee komt van oorsprong uit Duitsland/Oostenrijk waar ze al veel jaren ervaring hebben met dit middel.’ Het is een natuurlijk middel dat erg effectief kan zijn, zegt Velema. ‘Ik constateerde bijvoorbeeld minder bladvlekziekte in de bieten, mogelijk door compostthee en spoorelementen die ik toepaste. Ik ga dit jaar de effecten van de thee verder bestuderen.’

Minder spuiten in aardappelen

Hoewel Velema het te vroeg vindt om conclusies te delen, ziet hij regeneratieve landbouw als kansrijk. ‘Het afgelopen jaar bevestigt mij dat ook.’ Zo was de opbrengst van de aardappelen op het demoperceel hoger dan op het praktijkperceel. En belangrijk: Velema zette minder gewasbeschermingsmiddelen in tegen onder meer aaltjes, rhizoctonia en alternaria. ‘In het begin had ik meer last van coloradokevers en zag het gewas er wat schraler uit. Maar de opbrengst was hoger’.  In de bieten zat overigens geen verschil (qua opbrengst én zicht), terwijl de kosten per hectare toch €600,- hoger uitvielen.

Roland is tevreden als hij terugkijkt op het eerste demojaar: ‘Maar verbetering van de bodem vergt altijd tijd, daarom is meer onderzoek ook nodig.’

Bijeenkomst 22 juni  – Thema regeneratieve landbouw

Geïnteresseerd in regeneratieve landbouw? Op het akkerbouwbedrijf van Velema organiseert het Ondernemershuis voor het Vechtdal op 22 juni een Agro-Carrouselbijeenkomst. Velema vertelt hier graag over wat hem ertoe gebracht heeft en wat het hem denkt op te leveren. Daarnaast geeft Bert Muller van Agro Accént inzicht in hoe je met regeneratieve landbouw zou kunnen starten en wat de mogelijkheden en voordelen daarvan zijn.

Meer informatie & aanmelden – Klik hier!