Boeren die deelnemen aan Vruchtbare Kringloop werken op allerlei manieren  samen met onderwijsinstellingen. Een voorbeeld daarvan is het project Samen Leren Ondernemen (SLO), waarbij studenten in groepjes aan de slag gaan met een vraag van een ondernemer.

‘Door jonge mensen te betrekken bij de Vruchtbare Kringloop werken we aan een sterkere verankering van kringlooplandbouw. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom is samenwerken met het onderwijs een belangrijk speerpunt binnen de Vruchtbare Kringloopprojecten’, zegt Elsbeth Veltink, projectleider bij Projecten LTO Noord. Elsbeth is aanspreekpunt voor studiegroepbegeleiders en melkveehouders binnen project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Student adviseert ondernemer

We treffen Veltink bij de Aeres Hogeschool in Dronten waar ze de startbijeenkomst bijwoont van Samen Leren Ondernemen 2019. De collegezaal is gevuld met een 110-tal studenten en docenten van het Zone.College uit Gelderland en Overijssel en Aeres Hogeschool. De studenten vormen een mix van mbo’ers en hbo’ers.

Coördinator Alfons van den Belt van kenniswerkplaats Achterhoek legt de studenten uit wat ze gaan doen. Samen Leren Ondernemen koppelt groepen studenten aan ondernemers. ‘Jullie als studenten voeren onderzoek uit om advies te geven op vragen van de ondernemers’, vertelt Van den Belt. De groepen studenten bestaan uit drie mbo-studenten en een hbo-student.

Vraagstukken van VK-deelnemers

De meeste ondernemersvragen waarmee de studenten de komende maanden aan de slag gaan, zijn afkomstig van melkveehouders die deelnemen aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) of de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO). ‘Binnen VKA en VKO zijn veehouders bezig om de resultaten van hun bedrijven te verbeteren. Dat levert veel vragen op. Deze vragen zijn vaak erg interessant voor studenten omdat ze actueel zijn en echt’, zegt Veltink. ‘Aan VKA en VKO doen vooral koplopers uit de agrarische sector mee.’

Ook SLO-coördinator Van de Belt concludeert dat samen optrekken zowel voor Vruchtbare Kringloopdeelnemers als voor het onderwijs goed uitpakt. ‘SLO draagt bij aan het ontstaan van een netwerk waarin innovatieve ondernemers een spilfunctie hebben. Daarnaast hopen we natuurlijk dat SLO voor ondernemers leidt tot nieuwe oplossingsrichtingen voor hun vraagstukken. En zo draagt het project bij aan een beter perspectief voor zowel studenten als ondernemers.’

Vragen waarmee de studenten aan de slag gaan, zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik de CO2-uitstoot van mijn bedrijf reduceren zonder dat mijn kostprijs omhooggaat? ; of wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbalans?

Naast SLO zoekt Vruchtbare Kringloop ook op andere manieren de samenwerking met het onderwijs. Zo lopen studenten  mee met studiegroepbijeenkomsten en krijgen ze van bodemexperts uitleg bij demovelden. Daarnaast helpen studenten bij het verwerken van data en uitvoeren van analyses bij de verschillende VKA en VKO-activiteiten.

Foto en artikel stonden eerder in Nieuwe Oogst en zijn gemaakt door Berrie Klein Swormink.