Onder belangstelling van VKO-deelnemers en andere geïnteresseerden zijn op 26 april verschillende manieren van voorjaars grondbewerking uitgeprobeerd op het VKO-demoveld voor maisteelt bij deelnemer Albert Jan Oolhorst nabij Landgoed Twickel.

De VKO-deelnemer uit Ambt Delden heeft voor de demo twee percelen beschikbaar om de effecten van bewerking, teelt en bemesting op bodem- en gewas te onderzoeken. Op het ene perceel wordt de toepassing van bokashi vergeleken met compost en ‘standaard bemesting’. Op het andere perceel wordt informatie verzameld over de verschillende methoden van (voorjaars)grondbewerking.

Hierbij wordt het effect van ploegen, stoppelploegen en niet-kerende grondbewerking bekeken. Op de teeltstrook ‘niet-kerende grondbewerking’ vergelijken we het werk van de machines Treffler 300 en de schijveneg. Jos Pelgröm van manatmachine.com demonstreerde aan de aanwezigen het werk van de Treffler.

Niet-kerende grondbewerking

Door de grond zo min mogelijk te bewerken en dus niet-kerende grondbewerking toe te passen, verstoor je zo min mogelijk de natuurlijke processen in de grond. De organische stof blijft bovenin en de structuur blijft in tact.

Vruchtbare bodem

Een demoveld laat zien hoe melkveehouders kunnen werken aan zowel het verhogen van de organische stof in de bodem als het verbeteren van bodemkwaliteit. Vruchtbare Kringloop Overijssel heeft meerdere demovelden in de provincie waar diverse teelt- en bemestingsmaatregelen worden uitgeprobeerd.