We leren het meest in de praktijk! Daarom verbindt Vruchtbare Kringloop Overijssel graag studenten aan deelnemers. Behalve dat we studenten gelegenheid geven om te leren, is meedoen ook interessant voor jou: de studenten gaan namelijk aan de slag met een vraagstuk dat speelt op jouw bedrijf. In 2021-2022 gaat wederom het SLO project van start binnen het Zone.College en Aeres Hogeschool waar we jouw hulp voor willen inroepen. Heb jij een prangende vraag over jouw bedrijf, maar (nog) geen tijd om dat uit te zoeken? Lees dan verder.

Samen Leren Ondernemen
In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) gaan mbo-studenten van het Zone.College samenwerken met hbo-studenten van Aeres Hogeschool Dronten aan een praktijkvraag van melkveehouders of loonwerkers. De studenten werken ongeveer 8 weken aan jouw vraag en zullen daarvoor je bedrijf een aantal keer bezoeken. Praktische praktijkvragen waarmee deze studenten aan de slag kunnen, zijn bijvoorbeeld: ‘hoe pas ik bieten of sorghum toe in mijn bedrijf?’ en ‘hoe verhoog ik de fosfaatbenutting?’ ‘wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbalans?’. De onderzoeksperiode loopt van februari tot en met april 2022. In totaal gaan de studenten zo’n 7 dagen, verdeeld over die periode, aan het werk met jouw vraagstuk. De uitkomsten worden natuurlijk gedeeld. Vraag insturen? Mail dan naar: luisman@zone.college.

Lijkt het je leuk om studenten te helpen bij deze uitdaging en vind je het geen bezwaar om bedrijfstechnische en economische gegevens te delen met studenten en de begeleidende docent? Dan zijn wij op zoek naar jou! Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met de bedrijfsgegevens en worden deze niet met anderen gedeeld.

Wat wordt van jou verwacht als oefenbedrijf?

  • Je kunt de studenten een aantal keren op jouw bedrijf verwelkomen. Een bedrijfsbezoek duurt ongeveer 2 uur;
  • Je bent beschikbaar in de periode februari tot en met april 2022;
  • Je heb snelle beschikking over technische en economische gegevens.

Wat krijg je er voor terug?

  • De nieuwsgierige studenten stellen vragen en kijken met een frisse blik naar het bedrijf, zodat je nieuwe inzichten krijgt in de bedrijfsvoering;
  • Je ontvangt een verbeterplan met aanbevelingen die economisch onderbouwd zijn;
  • De studenten leveren in overleg een tegenprestatie en helpen je graag een dag met werkzaamheden als melken, voeren, etc..

Aanmelden

HARDENBERG: Voor vragen kun je terecht bij Yvonne Luisman via luisman@zone.college of 088 – 262 0200. Stel jij jouw bedrijf beschikbaar, dan kun je dat doorgeven aan Yvonne. Aanmelden kan tot 3 december.

ALMELO: Voor vragen kun je terecht bij Harry Kuipers via hkuipers@zone.college of telefonisch via 088 – 262 01 00 of 06 – 23 49 87 62. Stel jij jouw bedrijf beschikbaar, dan kun je dat doorgeven aan Harry. Aanmelden kan tot 3 december.