Weet wat je voor mest in huis hebt door het nemen van een mestmonster! Dat zegt Robin Wolf, Business unit manager Mest & Compost bij Eurofins Agro. Volgens hem zijn er drie redenen waarom het nemen van mestmonsters belangrijk is: “Melkveehouders zijn altijd bezig met het telen van voedergewassen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de samenstelling van de mest is om een bijpassend bemestingsplan te maken. Naast stikstof (N), fosfaat (P)en kali (K), wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de organische stof. Dit is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid”, legt Wolf uit. Goede bemesting zorgt voor voldoende eiwit en nutriënten in kuilvoer en dus een hogere opbrengst. “Een mestmonster toont of de veestapel de voedingsstoffen in de kuil goed opneemt en kan een indicatie geven op fosforoptimalisatie. Daarnaast geeft een analyse inzicht in de staat van de mestopslag en voorraad, klopt de droge stof? Zo nee, mogelijk is er sprake van overmatig spoelwater of grondwater in de put. De mestmonsters kunnen gebruikt worden als verantwoording voor de voorraadbepaling richting RVO.”

Waar op letten?
De samenstelling van de mest verschilt per bedrijf en per mestopslag door verschillen in rantsoen, minerale samenstelling van diervoerders, de hoeveelheid spoelwater en de samenstelling van de veestapel. Wolf: “Voordat je een bemestingsplan maakt is het daarom van belang om te weten met welk doel je een mestmonster neemt. Wil je weten wat aan mest wordt afgevoerd of wil je bijvoorbeeld weten wat er gemiddeld in de mestopslag zit voor eigen controle?”, aldus Robin Wolf. “Bij het nemen van een mestmonster moet de mestopslag goed gemixt worden. Van nature is mest geen homogeen product. Vaste delen zakken en water stijgt op. Bij een roostervloer is het aan te raden om op verschillende plekken een monster te nemen, dit vervolgens te mengen en hiermee een monsterfles te vullen.”

Korting op mestmonsterpakket
Eurofins Agro levert een pakket voor het uitvoeren van een mestanalyse. Hiermee kan je zelf op elk moment een monster nemen van de mest. Het pakket bestaat uit instructies, een verzenddoos en een fles. Als VKO-deelnemer profiteer je nu van dit pakket inclusief verzending met een gereduceerd bedrag van €51 excl. btw. Geïnteresseerd? Vraag dan een pakket aan vóór 10 januari 2021 zodat je op tijd de analyses terug hebt voor het maken van een bemestingsplan. Aanvragen kan via klantenservice.mest@eurofins.com of via 088-876 1006.