Wie geen groenbemester gelijktijdig met het inzaaien van de mais of tijdens de groei van de mais heeft ingezaaid, gaat binnenkort aan de slag: na de oogst van de mais een groenbemester zaaien. “Dat draagt bij aan het vastleggen van stikstof, de structuur van de bodem en een actiever bodemleven,” zegt Zwier van der Vegte van melkveeproefboerderij De Marke. Benieuwd naar de nut en noodzaak van groenbemester na mais? Lees dan verder!

Het inzaaien van groenbemester na mais is een verplichting op zand- en lösgrond voor 1 oktober en volgens expert Zwier van der Vegte de manier om stikstof vast te leggen en de bodem gezond te houden. “Soms wordt het effect van groenbemester inzaaien onderschat, maar neem het serieus. Ik merk op onze percelen dat dankzij een groenbemester het bodemleven actief blijft en het organische stofgehalte stijgt. Naast extra stikstof heb je daar in het nieuwe groeiseizoen profijt van.”

Nazaai: kies voor een vroeg maisras
Belangrijk bij nazaai, is dat de veehouder kiest voor een vroeg maisras. Zwier: “De maisrassen blijven zich ontwikkelen, ook met de vroege rassen krijg je een goede opbrengst met genoeg kolf.” Hij adviseert te gaan voor een ‘zeer vroeg’ maisras. “’Ultra vroeg’ bestaat ook al, maar die geeft een lagere totale VEM-opbrengst en is vooral bedoeld voor bijzondere omstandigheden”. De opbrengstverschillen tussen een ‘zeer vroeg’ en een ‘vroeg’ ras zijn minimaal maar met die eerste oogst je wel een week tot 14 dagen eerder. “Dan heb je dus ruim de tijd om voor 1 oktober een groenbemester in te zaaien.”

Wees niet zuinig met zaaizaad
Zodra de mais geoogst is, kan de groenbemester erin. “Dus niet een week of twee weken wachten, maar iedere groeidag benutten: het zaad zo snel mogelijk de grond in.” Wees ook niet te zuinig met zaaizaad: een goede bedekte bodem geeft het beste resultaat en het meeste profijt voor de bodem.

Voordelen bedekte bodem
De voordelen van een goed bedekte bodem met een groenbemester in de winter, zijn nog niet bij iedereen bekend. Zwier zet de belangrijkste op een rij:

  • Een vanggewas/groenbemester legt stikstof vast in de bodem;
  • Een bedekte bodem heeft minder kans op verslemping door (harde) regen;
  • Door steeds zachtere winters, blijft het bodemleven (wormen, schimmels, bacteriën, enz.) actief. Met een goede groenbemester stimuleer je de symbiose tussen wortels en bodemleven. Gewaswortels geven suikers af aan het bodemleven die op hun beurt mineralen vrijmaken voor de plant, kortom: dubbel winst;

Nazaai als voedergewas?
Op de Marke vindt onderzoek plaats naar nazaai als voedergewas. Zwier: “Een interessante overweging en vanwege de zachtere winters ook steeds beter mogelijk”. Kies dan wel voor een gewas dat vroeg geoogst kan worden. Rogge of Italiaans Raaigras leent zich hier goed voor. “Vroeg inkuilen van het wintergewas ligt het meest voor de hand. Zowel Rogge als Italiaans Raaigras kunnen half april tussen 3 a 4 ton droge stof opbrengen. Maai het hoog, op zo’n 7 cm, zodat verontreiniging met zand voorkomen wordt. Laat het enigszins drogen en kuil het in, bijvoorbeeld in een lasagnekuil met het wintergewas onderop.” Wel geeft Zwier aan dat op droge zandgrond een wintergewas in maart/april veel vocht onttrekt, wat een nadeel kan zijn voor het goed kiemen van de mais.

Lees meer
Het project ‘Grondig boeren met mais’ schreef artikelen over het gebruik van vanggewas:

  • Voordelen benutten bij juiste keuze vanggewas mais – Klik hier
  • ‘Doelgericht kiezen’ van groenbemesters op zandgrond bij vanggewas na mais – Klik hier