Ruim 250 bezoekers waren woensdag 8 september te gast bij in totaal zestien melkveebedrijven tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). De VKA blikt terug op een succesvolle invulling van dit evenement, waarbij ontmoeting en het delen van vakinhoudelijke kennis en ervaringen centraal stonden.

Deelnemers konden vooraf kiezen uit vier thema’s die te maken hadden met het hoofdthema ‘Voeding’: sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen. Vervolgens werden zij ingedeeld bij twee van de zestien thema-bedrijven en bezochten ze ’s ochtends en ‘s middags een melkveebedrijf. De zestien melkveehouders, die allemaal VKA-lid zijn, praatten de deelnemers bij over het thema, over hun bedrijfssituatie en gingen met de aanwezigen in gesprek over ondernemerskeuzes, ervaringen en motivaties. Dit leverde veel interactieve gesprekken en kennisuitwisseling op. ‘Het is inspirerend en nuttig om weer eens bij een collega-melkveehouder op het erf te kijken en met andere boeren ervaringen uit te wisselen’ en: ‘Deze bijeenkomst heeft mij nieuwe praktische inzichten gegeven die ik op mijn eigen bedrijf toe kan passen’, waren enkele reacties van de aanwezige boeren.

Ook nieuw VKA-bestuurslid Manon Tankink uit Eibergen blikt terug op een geslaagde dag. Het melkveebedrijf van de familie Tankink in Eibergen was tijdens de Inspiratiedag één van de themabedrijven in het kader van het thema ‘laag ruw eiwit in het rantsoen’. ‘De aanwezige boeren hebben een rondleiding gehad op ons bedrijf waarbij de rantsoensamenstelling een belangrijk thema was. Goed ruwvoer is een belangrijke basis en in een jaar als deze, met een natte eerste snede, is bijsturen niet even makkelijk, is onze ervaring. Daarover wisselden we ervaringen uit met de aanwezigen. Het leverde de boeren en ook ons interessante praktijkkennis op’, blikt Tankink terug.

Over VKA

De VKA is een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en biedt haar 300 leden een professioneel leerprogramma aan. Doel was en is om een zo efficiënt mogelijke benutting van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van mineralen te voorkomen. Leden zijn melkveehouders en enkele loonwerkers in de Achterhoek en Liemers. Zij kunnen deelnemen aan studiegroep-, thema- en inspiratiebijeenkomsten. Ook kunnen ze aansluiten bij kennisgroepen en projecten. Deze kennisgroepen en projecten richten zich onder andere op natuurinclusieve landbouw, alternatieven voor de toepassing van glyfosaat, minder uit- en afspoeling van nutriënten voor een betere water- en bodemkwaliteit en het verminderen van broeikasemissies. Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs Eurofins en zilveren partners Dumea en Groeikracht werkt de VKA aan haar gezamenlijke doelen.