Onderzoek sluit niet altijd even goed aan bij de boerenpraktijk, vindt VKO-deelnemer Heleen Lansink van De Melktapperij uit Haaksbergen. Daarom sluit ze zich aan bij Coöperatie De Marke in het Gelderse Hengelo. “Een proefboerderij in boerenhanden met aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid van innovaties.”

De Marke is bijna 30 jaar geleden begonnen als melkveeproefboerderij van de Wageningen University & Research gericht op kringlooplandbouw. Nu gaat de boerderij verder als ‘boerencoöperatie’. Doel is om onderzoeken en ontwikkelingen op de proefboerderij in Hengelo aan te laten sluiten op wat boeren willen. Dat is nodig, vindt kersvers coöperatielid en VKO-deelnemer Heleen Lansink uit Haaksbergen: “Ik vind dat onderzoek door instituten vaak niet helemaal aansluit bij de boerenpraktijk. Er gebeurt veel interessants, maar de praktische uitwerking ontbreekt vaak. Coöperatie De Marke belooft dat ze zich laten leiden door de wensen van boeren, daar word ik enthousiast van en werk ik graag aan mee.”

Hoe het werkt

Boeren kunnen lid worden van de Coöperatie De Marke door 5000,- euro in te leggen. Dit is geen donatie, maar een belegging: je koopt één aandeel (meer is mogelijk) in de melkveeproefboerderij en mag daarna meepraten over de koers, onderzoeken en toekomst van Agro-innovatiecentrum De Marke. Je krijgt voorrang bij onderzoeks- en demoprojecten en kunt deelnemen aan overleggen over nieuwe projecten. Ook anderen dan boeren kunnen lid worden van de coöperatie, maar De Marke blijft in boerenhanden: minimaal 51% van de leden moet agrariër zijn en elk lid heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen.

Beleidsmatig impact
Ook agrarisch onderneemster Ellis Lugtenberg uit Olst is vrijwel direct lid geworden van Coöperatie De Marke. “Er wordt verwacht dat boeren werken aan een toekomstgerichte sector, maar de vraag is hoe. Op de proefboerderij in Hengelo kunnen we dat als boeren gezamenlijk ondervinden, dat spreekt mij heel erg aan.” De Marke is de laatste melkveeproefboerderij op zandgrond en wil programma’s ontwikkelen waarin de vragen en ambities van boeren centraal staan.

Lansink: “Praktische projecten zoals Vruchtbare Kringloop Overijssel sluiten daar ook goed bij aan. Neem bijvoorbeeld een vraag als bovengronds mest uitrijden om verdroging tegen te gaan. Dat kunnen we gezamenlijk oppakken.” De melkveehoudster ziet een bundeling van krachten voor zich: “Beleidsmatig heb je dan ook veel meer impact, onderzoeken gedaan door De Marke en al uitgeprobeerd door boeren, vinden hun weg naar het ministerie van LNV.” De melkveeproefboerderij kan volgens Lugtenberg het centrale ontmoetingscentrum zijn waar agrariërs kennis ophalen en delen. “En ook andere partijen zijn welkom om met boeren te werken aan een toekomstgerichte en duurzame melkveehouderijsector. Denk aan horecaondernemers, supermarkten, noem maar op. Zolang de boer maar aan het stuur zit.”

Oprichtingsbestuur
Lugtenberg  zit in het bestuur van de coöperatie en ook de in Overijssel wonende  Bert ten Doeschot. Zwier van der Vegte is en blijft werkzaam als bedrijfsleider op Agro-innovatiecentrum De Marke. En Carel de Vries blijft verbonden als adviseur. De werving om De Marke in boerenhanden te krijgen is inmiddels begonnen, want er is zeker 1,5 miljoen euro ledenkapitaal nodig om alle gebouwen en 7 hectare grond van de WUR over te nemen. Ook interesse? Kijk op www.demarke.eu/wordlid/. Of meer weten over de plannen met De Marke? Kijk op www.demarke.eu of neem contact op via de mail.