Dinsdag 12 juli om 12:00 uur organiseren VKON en Valacon een open staldag op de melkveebedrijven van de John en Luc Diepman in Dalfsen in het kader van het project “Toekomstgerichte kringlooplandbouw in Overijssel”. Het thema van de dag is: Levensduur van melkvee in relatie tot de kringloop en economie. Vanuit VKO delen wij de open staldag graag met jullie.

Op de open staldag laten de melkveehouders zien wat ze hebben gedaan om de levensduur van de veestapel te verlengen. De gemiddelde leeftijd van de veestapels ligt 8 tot 9 maanden boven het landelijk gemiddelde.

  • Luc Diepman is deelnemer aan de pilot Geef-ze-de-vijf! van Lactalis, met als doel een levensduur te realiseren van 5 lactaties. Gemiddeld is dat de leeftijd waarop de koe volwassen is. Sinds 4 jaar past hij Triple-A toe omdat hij goede resultaten zag bij zijn broer.
  • John Diepman combineert een bovengemiddelde levensduur met een bovengemiddelde productie. Sinds een flink aantal jaren baseert hij de stierkeuze op de Triple-A methode wat te zien is aan de veestapel. Hij is ook deelnemer aan Planet Proof van FrieslandCampina.

Tijdens de staldag zullen de melkveehouders zelf laten zien wat ze doen om de levensduur te verlengen en de kringloop meer te sluiten en om tegelijkertijd het economische perspectief van de veestapel te versterken. Ook word aan de bezoekers getoond wat het effect is van een langere levensduur op de mineralenstromen en de productie van methaan en CO2 op het bedrijf. Daarnaast zullen economische cijfers in relatie tot de levensduur worden besproken.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden!