Vanuit Vruchtbare Kringloop Overijssel willen wij je graag informeren over de mogelijkheden met agroforestry. VKON, het kennis- en innovatiecentrum voor diergezondheid en dierenwelzijn in de veehouderij, bereidt samen met twee melkveehouders een aanvraag voor met als thema ‘Agroforestry’. Ze zijn nog op zoek naar een derde bedrijf voor de samenwerking.

Dus:

  • Ben jij melkveehouder?
  • Heb jij voederbomen of notenbomen aangeplant?
  • En wil jij je ervaringen hierover graag delen met andere agrariërs om hen te inspireren?

Neem dan contact op met Marlies Immink van VKON via m.immink@vkon.nl.

Deelname

Als onderdeel van SABE, staat nu ook de subsidieregeling ‘Kennis delen over duurzame landbouw in een demonstratiebedrijf’ open. Door mee te doen, en bij goedkeuring van de aanvraag, wordt jouw bedrijf voor 3 jaar een demonstratiebedrijf. In van allerlei kennisdelingsactiviteiten deel je jouw ervaring op het gebied van agroforestry en duurzame landbouw. De kosten (incl.) uren die je daarvoor maakt worden vergoed.

De deadline voor het indienen is op 15 december. Hoe eerder je contact opneemt, hoe makkelijker het nog is om het project ook naar jouw smaak in te richten. Wil je meer weten over de subsidieregeling? Klik hier.

Wat is VKON?

VKON focust zich als praktijkonderzoekscentrum op diergezondheid en -welzijn in de veehouderij. Belangrijke activiteiten van VKON zijn praktijkonderzoek op basis van ideeën en wensen vanuit de praktijk en ondersteuning bij de praktische uitvoering daarvan. Bekijk de website van VKON.