Vanuit Vruchtbare Kringloop Overijssel brengen we graag een brochure onder uw aandacht die een mooie bundeling van informatie bevat over het belang van organische stof in de bodem.  

De brochure is een product van het project Carbon Valley, bedoeld als handreiking voor melkveehouders die meer willen weten over organische stof. In de brochure staat een set van maatregelen beschreven die in de bedrijfsvoering kan worden toegepast. Daarbij wordt organische stof benaderd op bedrijfsniveau als één van de elementen van bodemkwaliteit.

In het project Carbon Valley (2017-2020) werken agrariërs van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan het management van organische stof in de bodem. Organische stof levert ruwvoerproductie, maar is ook op andere vlakken essentieel. Zo draagt organische stof ook bij aan waterregulatie, waterkwaliteit en biodiversiteit.

Klik hier om de brochure te downloaden.