Heeft de boer voldoende handvatten om kringlooplandbouw toe te passen? Deze vraag stond ter discussie tijdens het bezoek op 20 september van de Overijsselse gedeputeerde Hester Maij (CDA) aan het Vruchtbare kringloop-demoveld in Balkbrug.

Maij bezocht het demoveld in het kader van haar ‘Keten van Eten-tour’. Daarvoor reist ze langs innovatieve ondernemers en voorbeelden op het gebied van eten in Overijssel. Gedeputeerde Maij besprak met melkveehouders het belang van circulaire economie en het realiseren van een duurzame voedselbodem. Of de boer voldoende handvatten heeft om kringlooplandbouw toe te passen, was onderwerp van discussie. Wel waren alle partijen het erover eens dat kringlooplandbouw toegevoegde waarde heeft.

Niet alleen voor het bodemleven en de balans in de bodem, maar ook voor de prijs en de kwaliteit van het eindproductie. Bij vruchtbaar bodemgebruik neemt volgens deskundigen op de lange termijn de kosten 2 tot 4 cent per kg melk af en neemt de kwaliteit toe.

Na afloop tweette Maij over haar bezoek: ‘Mooi veldbezoek over de vruchtbare en gezonde bodem en een inspirerend gesprek bij melkveebedrijf De Waard over het verbeteren van de bodemkwaliteit. Overijssel werkt samen aan een duurzame voedselketen. #ketenvaneten.’