In Reutum, Heeten en Zwolle kwamen in totaal 265 melkveehouders bijeen voor de startbijeenkomsten van Vruchtbare Kringloop Overijssel. De sfeer in de zalen is enthousiast. “Iedereen wil graag aan de gang. Als je serieus met de bodem bezig gaat, valt er winst te behalen.”

De animo voor Vruchtbare Kringloop Overijssel is groot. Boeren uit heel Overijssel gaan aan de slag met het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem tijdens het eerste jaar van Vruchtbare Kringloop Overijssel. In veldbijeenkomsten gaan de veehouders met hun studiegroep het land op.

Bodemdeskundige Coen ter Berg stimuleerde de deelnemers tijdens de bijeenkomsten om hun eigen bodem goed te leren kennen: “Steek die schop gewoon eens in de grond en kijk goed. Hoe meer je van je bodem weet, hoe beter je een strategie voor verbetering kunt bepalen en hoe meer winst je uit de bodem kunt halen.” In de verdiepingsbijeenkomsten later in het jaar worden de KringloopWijzers van de deelnemers besproken en met elkaar vergeleken onder leiding van een deskundige. De KringloopWijzer is een instrument voor veehouders om de mineralenefficiëntie op hun bedrijf in beeld te brengen.

Deelnemers doen om uiteenlopende redenen mee aan het project. Waar de een nog nooit met de KringloopWijzer heeft gewerkt en daar graag meer over wil leren, wil een ander graag de volgende stap zetten: “Ik wil meer ontwikkelingsruimte creëren door efficiënt om te gaan met mijn bodem. Dit wordt nu extra relevant met de komst van de fosfaatrechten.”

Inschrijven voor het eerste jaar kan nog, er zijn nog een paar plaatsen over. In 2016 wordt naar verwachting een vervolgproject opgestart waar in totaal 750 Overijsselse melkveehouders aan kunnen deelnemen. Geïnteresseerden kunnen via overijssel@vruchtbarekringloop.nl vast kenbaar maken dat ze op de hoogte willen blijven over de mogelijkheden voor deelname vanaf 2016. Meer informatie over het jaarprogramma en de opbouw van het project staat hier.