Ruim 250 Overijsselse melkveehouders steken de schop in de grond tijdens de eerste veldbijeenkomsten van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. De melkveehouders komen samen om zich onder leiding van een bodemkundige te verdiepen in de theorie en de praktijk van bodemkwaliteit. Ook plaatselijke loonwerkers nemen deel aan de bijeenkomsten op het erf van hun klanten.

Tijdens de veldbijeenkomsten van Vruchtbare Kringloop Overijssel neemt een bodemdeskundige de deelnemers eerst mee in de theorie over bodemkwaliteit. Daarna is het tijd voor de praktijk: de schop gaat de grond in. Aan de hand van profielkuilen ziet en hoort de groep hoe je de bodemkwaliteit kunt beoordelen. Door bijvoorbeeld te kijken naar beworteling, verdichting van de ondergrond, bodemstructuur, spoorvorming en het aantal regenwormen in de grond wordt duidelijk ‘gezond’ de bodem is. Vervolgens bespreekt de groep hoe mogelijke problemen zijn ontstaan en welke maatregelen genomen kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Loonwerkers uit de buurt worden ook uitgenodigd om de groepsbijeenkomsten op het erf van hun klanten bij te wonen. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Projectleider Bert Muller: “Het is mooi om de verbinding te kunnen leggen met loonwerkers, zij zijn belangrijke partners van de veehouders bij het goed beheren van de bodem.”

Muller vertelt: “Veel melkveehouders weten heel veel over hun vee en minder over bodemzaken. Meer kennis helpt hen om meer rendement uit de bodem te halen. Vragen die we vaak krijgen, gaan bijvoorbeeld over de kwaliteit en opbrengst van oud grasland, wisselteelt van mais en gras/klaver, het beperken van structuurschade door machines op het land en bandenspanning. We reiken de veehouders tijdens de bijeenkomsten veel praktijkgerichte kennis aan, vervolgens kunnen ze daarmee thuis aan de slag.”

Dit najaar komen de veehouders wederom bij elkaar en wordt de KringloopWijzer besproken. Dit managementinstrument helpt om eventuele ‘lekken’ in de kringloop boven water te krijgen en om te ontdekken door welke maatregelen de benutting verbeterd kan worden. Zo werken de Overijsselse ondernemers aan mineralenefficiency op hun bedrijf en aan het verder beperken van verliezen.