In de KringloopWijzer versie 2020 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2019. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

Belangrijkste wijzigingen
De vijf belangrijkste wijzigingen in versie 2020 zijn:

  • Niet geleverde melk in beeld
  • Bespaar handmatige invoer met de Koppeltool
  • Referentiewaarden nu op basis van resultaten alle melkveebedrijven
  • Berekening methaanemissie bij pensfermentatie nauwkeuriger
  • Footprint mengvoer nu soortspecifiek

Bekijk hier de factsheet voor een overzicht van alle wijzigingen en een toelichting op de vijf belangrijkste wijzigingen.

Invullen KringloopWijzer
De KringloopWijzer kan ingediend worden vanaf 15 januari 2021. De uiterste indien datum is 15 mei 2021, tenzij uw zuivelorganisatie een andere datum heeft aangegeven. Het Rekenregelrapport versie 2020 wordt binnenkort op de website geplaatst.