De eerste plantaardige studiegroep van Vruchtbare Kringloop Overijssel gaat dinsdag 28 mei voor het eerst van start. In totaal twaalf akkerbouwers uit de regio hebben zich aangesloten om te leren over bodemvruchtbaarheid en het efficiënt gebruik van mineralen. 

René Jochems van Groeibalans bespreekt op deze eerste bijeenkomst het thema bodemkwaliteit. Hoe bereik je de juiste balans in de bodem? Hoe vergroot je de efficiëntie van de bodem en ga je om met bemesting en grondbewerking? De bijeenkomst op het bedrijf van lelieteler Huetink in Lemelerveld wordt begeleid door Bert Muller.

Streven naar mineralenefficiëntie

De plantaardige studiegroep komt in totaal vier keer bij elkaar en buigt zich over onderwerpen als bemesting, bodemleven, organische stof, waterbergend vermogen en beworteling. Daarnaast doen de akkerbouwers kennis op aan de hand van de demovelden binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel. Mogelijk dat volgend jaar nog een demoveld gericht op de akkerbouw wordt aangelegd.

Net zoals de melkveehouderijgroep willen de akkerbouwers werken aan een toekomstbestendig bedrijf op het gebied van mineralenefficiëntie. Initiatief voor deze studiegroep komt van LTO Noord Vechtdal en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Rondom Reest & Vecht.

Meer informatie of aansluiten bij de plantaardige studiegroep? Neem dan contact op met Bert Muller via bert.muller@agroaccent.nl