Een belangrijke voorwaarde voor natuurinclusief boeren? Stop met ploegen en zorg voor een goede bodembedekking in de winter. Dat is wat akkerbouwers in Groningen, Peter Harry Mulder en Detmer Wag, deelden tijdens de excursie voor VKO-akkerbouwers van de plantaardige studiegroep. “Concentreer je op je bodemleven in plaats van het gewas.”

Akkerbouwer Roland Velema uit De Krim (Vechtdal) en deelnemer aan de plantaardige studiegroep van Vruchtbare Kringloop Overijssel was blij met de excursie naar de natuurinclusieve akkerbouwers in Groningen. Zelf is hij ook al bezig met natuurinclusieve akkerbouw. Komend voorjaar wil hij bijvoorbeeld op één perceel strokenteelt toepassen om verschillende maatregelen uit te proberen. “Toch merkte ik woensdag tijdens de excursie dat ik nog veel kan leren. Heel prettig dat Peter Harry en Detmer hun kennis en ervaringen met ons wilden delen, ik deed veel inspiratie op over de natuurinclusieve aanpak in de akkerbouw en ging met een hoofd vol ideeën naar huis.”

Minder middelen is minder kosten
Peter Harry Mulder en Detmer Wage zijn aangesloten bij Voorboeren.nl, een initiatief waar boeren ervaringskennis over duurzaamheid kunnen delen met elkaar. Voor Velema was de belangrijkste boodschap van het duo dat je je als boer op het bodemleven moet focussen in plaats van gewas. Velema: “Zorg dat je bodemleven intact blijft, ontwikkel het verder. Daar heeft je gewas profijt van waardoor je minder bemesting en gewasbeschermingsmiddelen nodig hebt.” Dat maakt het interessanter voor Velema, want: ‘Minder gewasbeschermingsmiddelen betekent minder kosten’.

Benut de natuur
Natuurinclusieve landbouw betekent eigenlijk het zo goed mogelijk benutten van wat de natuur biedt, zegt Velema. “Zo gaven Peter Harry en Detmer aan dat stoppen met ploegen en een goede bodembedekking in de winter belangrijk is. Die rust in de bodem doet het bodemleven zoals schimmels en bacteriën goed.”

De Groningse boeren creëren, ondersteund door de agrarische natuurvereniging, akker- en bloemstroken langs hun akkers. Goed voor boerenlandvogels, maar ook voor je akkers, vertelden ze. De bloemstroken lokken insecten die de bladluizen van het gewas eten. Met meer dan 5% agrarisch natuurbeheer wordt insecticide overbodig. Velema: “Ik heb veel nieuwe dingen gehoord waarvan ik denk ‘dat wil ik uitproberen’. De aanpak van deze boeren spreekt mij ook erg aan: gewoon praktisch ingestelde boeren die ook vinden dat maatregelen tweeledig moeten zijn. Goed voor de omgeving en het bedrijf.”

Meer informatie

Deelnemen aan de plantaardige studiegroep of meer informatie? Neem dan contact op met Michaela van Leeuwen of Bert Muller en mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl.