Met Vruchtbare Kringloop Overijssel willen we volgend jaar sorghum uitproberen en een demoveld opzetten.  Wie heeft interesse om sorghum in te zaaien en mee te doen met een demo? Meld je dan bij je studiegroepbegeleider. Op Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) telen ze al een aantal jaren sorghum. Ook dit jaar is er weer een demoveld aangelegd met het tropische gewas. Bedrijfsleider Zwier van der Vegte: “De toenemende droogte was voor ons aanleiding te kijken naar andere teeltopties naast snijmais en gras. Sorghum kan langer met minder vocht toe, dat biedt kansen.” Helemaal zonder vocht kan ook sorghum niet, erkent Van der Vegte, maar: “Sorghum heeft tot 140 liter water nodig voor 1 kilo droge stof, mais tot 200 liter en gras zelfs 350 liter water voor een kilo ds. Dat scheelt.”

Van der Vegte ziet net zoals Louis Bolk-onderzoeker Martine Bruinenberg sorghum eerder als toevoeging van teeltopties dan als vervanging van bijvoorbeeld snijmais. “Je spreidt je risico’s door naast snijmais en gras ook sorghum te telen.” Vruchtwisseling doet daarnaast de bodem goed, en uit onderzoek blijkt dat sorghum dieper wortelt waardoor meer organische stof wordt opgebouwd.”

Op De Marke is een sorghumras ingezaaid (half mei) dat (nog) niet te koop is. Van der Vegte: “Op de rassen die momenteel beschikbaar zijn, is ook nog wel wat aan te merken. Wat betreft massa oogst je met de huidige rassen genoeg en dat kuilt makkelijk in. Er zit echter nog wel te weinig zetmeel dan wel suiker in. Het VEM-gehalte moet omhoog, anders heb je er qua voederwaarde minder aan.”

Kansen droge zomers
Probeer sorghum eens uit, zou Van der Vegte willen adviseren. Blijven de zomers droog en worden de winters nog warmer, dan biedt sorghum namelijk zeker kansen. “Dan kun je in de winter een graangewas zaaien dat je in juni kunt oogsten waarna je sorghum als zomergewas kunt inzaaien. Dan heb je dubbele oogst.”