In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland houden ze een proef met sorghum, vorige week is het gewas geoogst. Met de proef wil VKNN aantonen dat sorghum een alternatief kan zijn voor snijmais. Sorghum is beter dan snijmais bestand tegen warmte. In Overijssel willen we met onze deelnemers ook een proef doen met sorghum op zand, veen of kleigrond. Wie heeft interesse om dit uit te proberen in het seizoen 2021? Meld je dan aan via overijssel@vruchtbarekringloop.nl

Pittig seizoen voor sorghum 
Projectleider Dirk Johan Feenstra van LTO Noord kijkt tevreden rond over het stuk land dat aan het begin van de zomer is ingezaaid. ‘Voor een buitenstaander ziet het er misschien wat rommelig uit, maar als proefveld is het perfect. Je ziet grote verschillen in de diverse rassen wat betreft groei’, zegt hij. ‘Er staat een ras dat erg hoog is geworden, maar nog niet helemaal rijp is nu, terwijl daarnaast een ras staat dat wel goed in de korrel zit. Er zijn ook rassen die slecht zijn opgekomen. Kortom, de verschillen zijn groot en dat wil je ook graag zien bij een dergelijke proef.’

Meteen beregenen

De zomer van 2020 was volgens Feenstra voor sorghum een pittig seizoen. ‘We hebben het gewas gezaaid in een erg droge periode, dus we moesten vrijwel meteen beregenen om het zaadje te laten kiemen’, zegt hij.

‘Ondanks het feit dat sorghum bekendstaat als een gewas dat beter tegen warmte kan dan de meeste snijmais, zijn bij bepaalde rassen de resultaten tijdens deze proef gewoon slecht. Die trekken de combinatie van droogte en veengrond blijkbaar niet. Maar goed, daarvoor doen we ook deze proef. Gezien de resultaten en de opbrengst zie ik echt wel toekomst voor sorghum in Noord-Nederland.’

Meer informatie 

Ben je deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Overijssel en wil je  sorghum uitproberen in groeiseizoen 2021? Meld je dan aan bij ons via overijssel@vruchtbarekringloop.nl.   Vanuit het project worden grondbewerking, zaaibed en begeleiding gefinancierd. Oogsten en bewaring zijn voor eigen kosten.
Bron: Nieuw Oogst