Op het VKO-demoveld in Balkbrug voeren we verschillende proeven uit om de bodemgezondheid te bevorderen. We ‘bemesten’ de bodem in de breedte: niet alleen met kunst- en drijfmest, maar proberen ook koolstof, spoorelementen, planteigen hormonen en bacteriën om te zien wat daar de effecten van zijn. Ruwvoerspecialist Wim Jaspers: “Wat goede bacteriën doen in de pens van je koe, doen ze ook in de bodem.”

Ruwvoerspecialist Wim Jaspers is al een aantal jaren betrokken bij het VKO-demoveld in Balkbrug. Hij wil boeren stimuleren ‘werk te maken van beter ruwvoer’. “De focus komt steeds meer te liggen op eigen geteeld ruwvoer, maar willen onze koeien daarmee goede melk kunnen produceren dan moeten we investeren in de breedte.” Jaspers doelt op verschillende manieren om de bodemgezondheid te verbeteren. Hij is overtuigd dat investeren in goed en gezond ruwvoer zich altijd terugbetaalt.

Proef met duurdere Engels Raaigras voor meer beworteling

Momenteel ligt er Italiaans raaigras (25 kg) en Engels Raaigras (10 en 15 kg) als onderzaai op een van de maispercelen in Balkbrug. Italiaans geeft veel bovengrondse massa, verbruikt veel water en is soms moeilijk te vernietigen of onder te werken, ondervonden wij dit voorjaar. Met het trager groeiende Engels raaigras hopen we dezelfde of meer ondergrondse massa (wortels) te krijgen in verhouding tot de bovengrondse massa. “De verschillen tussen de twee gewassen zijn bovengronds op dit moment goed te zien. Volgend voorjaar moet het beeld nog duidelijker worden, we zullen zien.”

Focus op de breedte

Rode draad in de kuil- en bodemanalyses die Jaspers van Eurofins terugkrijgt, is het gebrek aan sporenelementen. “Daarom gaan we daar nu actief mee aan de slag op ons demoveld in Balkbrug, we willen boeren bewust maken van het belang van sporenelementen. Een gewas heeft behoefte aan 17 verschillende elementen. Zit er wel genoeg zink, koper, selenium en kobalt in jouw gewas bodem?”  

Op het demoveld wordt een perceel ingezet voor het versterken van het ‘leger bodemleven’, zoals Jaspers de bacteriën, planteigen hormonen en mineralen in de bodem noemt. Deze bacteriën binden stikstof uit de lucht en maken fosfaat en kali plantbeschikbaar. Daar groeit de plant van. “Let wel, dit is ook voor ons een zoektocht. Wat zijn de juiste verhoudingen? Dat proberen we uit.”

Bemestingsproef Bokashi  op later tijdstip

Een goed voorbeeld van uitproberen zijn de bemestingsproeven op het demoveld in Balkbrug. Wederom wordt ook Bokashi op het perceel gebracht. “Vorig jaar hadden we op een perceel teveel Bokashi gebracht, het bodemleven wist daar geen raad mee. Denk aan een brommer die teveel benzine krijgt, die verzuipt”, legt Jaspers uit. “Je moet een balans vinden tussen het bodemleven en hoeveelheid organische stof.” Daarom is nu niet voor de zaai Bokashi opgebracht, maar gebeurt dat in het najaar. “Gun de bodem tijd en wees zuinig op je bodemleven.” Daarom is er ook gekozen voor  een 100 % vloeibare ureum meststof. Die is minder zout, minder uitspoelingsgevoelig en komt geleidelijk vrij. “De gemeten nitraatwaarden op het perceel lagen op 10 en 15.”

Demonstratie en meer informatie

In het voorjaar van 2021 wordt waarschijnlijk een bijeenkomst gehouden op het demoveld in Balkbrug tijdens het vernietigen van het vanggewas. “Natuurlijk gaan we dan ook de opgedane kennis delen met de aanwezigen.” Mocht je eerder meer informatie willen over het demoveld van Balkbrug neem dan contact op via je studiegroepbegeleider.