In de maand februari orgatankniseert het team van het programma Mest & Mineralen een aantal bijeenkomsten over Precisiebemesting. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor melkveehouders. Zij krijgen informatie over de voordelen van precisiebemesting in relatie tot ruwvoerproductie en het fosfaatreductieplan. Ook zijn er diverse machines te zien. Het programma ziet er zo uit:

  • 13.45 uur – Inloop met koffie en thee
  • 14.00 uur – Welkom door gastheer/gastvrouw
  • 14.15 uur – Kees Kroes, programmamanager mest & mineralen LTO Noord, doel en context bijeenkomst en relatie met mestwetgeving
  • 14.30 uur – Presentatie van mineralendeskundige over precisiebemesting en ruwvoer
  • 15.00 uur – Presentatie Herre Bartlema over profijt van precisiebemesting
  • 15.30 uur – Uitleg en bezichtiging spaakwielinjector
  • 16.00 uur – Vragen en discussie
  • 16.30 uur – Borrel en informatiemarkt

De bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats op:

  • 14 februari 2017 : Dairy Campus, Boksumerdyk 11 in Leeuwarden, 13.45 – 16.30 uur
  • 15 februari 2017 : Melkveehouderij Zandman, Marsdijk 4 in Beerze 13.45 – 16.30 uur